کد خبر: 323350 A

از سوی هیات رییسه مجمع مشورتی توسعه استانهای کشور

ایلنا: در حکمی از سوی هیات رییسه مجمع مشورتی توسعه استانهای کشور، سعید متینی‌راد به عنوان عضو مجمع مشورتی توسعه استان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، مجمع مشورتی توسعه استانها در راستای وعدهای دولت تدبیر و امید و برای ایجاد توسعه متوازن بین استانهای کشور با توجه به برنامه‌های چشم انداز بیست ساله کشور تشکیل شده است.

هدف از تشکیل این مجمع بررسی امکانات بالقوه استان‌های کشور و با توجه به سند آمایش سرزمینی در هر استان از لحاظ امکانات اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و تجارت داخلی و خارجی مزیت نسبی آن استان است تا با بهره‌گیری از نظر متخصصان مجرب هر استان خط‌مشی و الگوی منظم و عقلانی همراه با راهکارهای اجرایی مشخص به رییس مجمع پیشنهاد کنند.

هر یک از اعضای مجمع مشورتی توسعه استان‌های کشور با حکم و امضای هیات رییسه به مدت چهارسال انتخاب می‌شوند.

کشاورزی گردشگری سعید متینی‌راد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر