کد خبر: 336497 A

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

ایلنا: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: روند بهبود شاخص تلفات می‌بایست بصورت مداوم ادامه یابد لذا در راستای بهبود مستمر این شاخص و با در نظر گرفتن پتانسیل های موجود، کمیته طرح جهادی کاهش تلفات برق، کاهش ۲/۲ درصدی تلفات و رسیدن به تلفات ۱۰ درصدی را به عنوان هدف فاز دوم طرح جهادی کاهش تلفات اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اظهار کرد: تلفات ۱۰ درصدی ، هدف تعیین شده در فاز دوم طرح جهادی کاهش تلفات در توزیع نیروی برق

مرادی مجد تاکید کرد: برابر سیاست‌های ابلاغی از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر شرکت‌های توزیع موظف شده‌اند نسبت به بهبود مستمر این شاخص اقدام کنند.

وی با اشاره به موفقیت شرکت در کاهش ۹/۸ درصدی تلفات و رسیدن از تلفات ۲۲ درصد به رقم ۱۲/۲درصدی تلفات در پایان طرح، انجام این مهم را نتیجه برنامه‌ریزی، همفکری، تعامل مناسب و انجام فعالیت‌های جهادی مدیران و کارکنان شرکت دانست و بر استمرار انجام این فعالیتها تاکید کرد.

مرادی مجد گفت: روند بهبود شاخص تلفات می‌بایست بصورت مداوم ادامه یابد لذا در راستای بهبود مستمر این شاخص و با در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود، کمیته طرح جهادی کاهش تلفات برق، کاهش ۲/۲ درصدی تلفات و رسیدن به تلفات ۱۰ درصدی را به عنوان هدف فاز دوم طرح جهادی کاهش تلفات اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تصریح اثرات اقتصادی این طرح ، توجه به ادامه روند جمع آوری و تبدیل برق‌های غیر مجاز به مجاز ، بهبود و مقابله با دستکاری لوازم اندازه‌گیری، مهندسی مجدد شبکه‌های توزیع و ارتقاء کیفیت تجهیزات شبکه توزیع را پیش نیاز رسیدن به این هدف مهم اعلام کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوعات شد.

وی با اشاره به ایجاد داشبورد مدیریتی پایش شاخص های ۲۹ گانه که با توان داخلی شرکت ایجاد شده است، گفت: مدیران واحدهای اجرایی می‌بایست از طریق این داشبورد، شاخص‌های واحد متبوع خویش را پایش و نسبت به انجام برنامه‌ریزی و انجام فعالیت مورد نیاز در جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده تلاش کنند.

برق وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر