کد خبر: 368363 A

با حضور منتخبان مجلس؛

با حضور منتخبان مجلس؛ جشن مبعث رسول اکرم (ص) در ورزشگاه امام خمینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا در کرمانشاه، شامگاه دیروز با حضور منتخبان مجلس؛ جشن مبعث رسول اکرم (ص) در ورزشگاه امام خمینی برگزار شد.

4

1

8

13

17

12

7

2

11

3

10

5

8

16

15

عکس: افشین قهرمانی

امام خمینی ورزشگاه جشن اکرم مبعثرسول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر