کد خبر: 375700 A

دادستان کرمانشاه:

ایلنا: دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: یکی از دغدغه‌های موجود در کرمانشاه نزاع‌های دسته جمعی است که بصورت ویژه به آن رسیدگی می شود و چنانچه موردی مشاهده شود برخود جدی دستگاه قضایی را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب  استان کرمانشاه در جلسه ستاد مبارزه با جرائم خاص با بررسی موضوعات مختلف از جمله نزاع دسته جمعی و ساماندهی پارکبان‌های سطح شهر، از تشکیل کمیته ای با محوریت دستگاه قضایی و با حضور فرمانداری، شهرداری و اتاق اصناف برای ساماندهی برخی مشاغل مزاحم خبر داد.

مجتبی ملکی اظهار کرد: برخی مشاغل مزاحم باید هرچه سریعتر به مکانی خارج از شهر منتقل شوند تا آلودگی های صوتی و هوایی کمتر شود و کار این کمیته کارشناسی همین موضوع و شناسایی اینگونه مشاغل است.

مدعی العموم کرمانشاه افزود: یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در کرمانشاه نزاع‌های دسته جمعی است که بصورت ویژه به آن رسیدگی می شود و چنانچه موردی مشاهده شود برخود جدی دستگاه قضایی را به دنبال دارد.

از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه ساماندهی پارکبان‌های سطح شهر بود که شهرداری مکلف به این کار شد که در برخی موارد نارضایتی هایی در بین مردم بوجود آورده است.

انقلاب دادستان عمومی و انقلاب دستگاه قضایی کارشناسی تشکیل کمیته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر