مدیرعامل هلال احمر کرمان به ایلنا خبرداد:

ایلنا: مدیرعامل جمعیت سازمان هلال احمر استان کرمان گفت: زلزله 4.6 دهم ریشتری در کوهبنا هیچگونه خسارتی در پی نداشت.