کد خبر: 128121 A

رئیس دادگستری جیرفت تأکید کرد

در ساختار دادرسی های کیفری و در راستای هدایت و حفظ حقوق شهروندی هر متهم حضور پلیس قضایی ضروری است.

کرمان - ایلنا: رییس دادگستری شهرستان جیرفت گفت: با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی برای کشف ادله قابل اثبات در محاکم، دارای اهمیت خاصی است، لذا در برخی از موارد کم تجربه بودن ضابطان از علم حقوق در بررسی صحنه جرم یا نحوه اعتراف از متهمان تاثیرگذار است.

به گزارش ایلنا ازکرمان انجم روز افزود: وی ادامه داد: این مساله در برخی موارد باعثمی‌شود تا در روند مراحل کشف جرم ناخواسته اقدامی صورت گیرد که جبران این اشتباه سخت شود و این موضوع اهمیت راه اندازی پلیس تخصصی در حوزه قضایی را دو چندان می‌کند.

انجم روز با بیان اینکه پلیس قضایی یکی از ارکان نظام عدالت کیفری است خاطرنشان کرد: این پلیس می‌تواند با مدارک کار‌شناسی مرتبط از جمله رشته‌های حقوق و رشته‌های مرتبط با کشف علمی جرم برای انجام اقدامات تمهیدی و برخی از موارد تحقیقات مقدماتی پرونده‌های قضایی، شامل جمع آوری ادله، بازجویی از شاکی، متهم و شهود، جلب افراد یا تفتیش اماکن به دستور مقامات قضایی و ابلاغ اوراق قضایی با مراجع قضایی برای اجرای احکام مدنی و کیفری همکاری نماید.

وی تصریح کرد: باید برای رفع این خلاء اقدامات لازم از سوی متولیان امر اندیشیده شود تا پلیس قضایی راه اندازی و مشغول بکار شود.

انجم روز با اشاره به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در این قانون آمده است، تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: مجموعه اقداماتی که در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان تحقیقات مقدماتی از آن یاد شده است سنگ بنای اولیه هر پرونده‌ای را دادسرا تشکیل می‌دهد.

انجم روز گفت: بخشی از این تحقیقات مقدماتی به روالی که اکنون مرسوم است بر عهده ظابطان گذاشته شده که ممکن است با مفاهیم حقوقی و حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی، آشنایی لازم را نداشته باشند و به خوبی خلاء پلیس قضایی احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: پلیس قضایی به معنای ضابطان و مامورانی که تحت نظارت قضات در جهت کشف جرم و تعقیب مجرم باید نقشی فعال و موثر داشته باشند و این امر مقدور و می‌سر نیست مگر اینکه این تشکیلات، متشکل از نیروهایی باشند که دوره‌های ویژه و تخصصی رشته حقوق و رشته‌های مربوط به کشف علمی جرم را گذرانده باشند یا حداقل با مفاهیم اولیه حقوق آشنایی نسبی داشته باشند.

انجم روز تصریح کرد: تا محقق شدن پلیس قضایی باید برای ضابطان قضایی که هم اکنون با دستگاه قضایی همکاری دارند دوره‌های آموزشی برگزار شود تا با مفاهیم حقوق بیش از پیش آشنا شوند.

جرم حقوق دادسرا دستگاه قضایی دوره های آموزشی قانون قضایی پلیس دادگستری کیفری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر