کد خبر: 151409 A

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان کرمان اعلام کرد:

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان گفت: کارت هوشمندرانندگان و ناوگان حمل ونقل، کارتی است با ضریب امنیتی بالا که امکان شناسایی دقیق رانندگان را فراهم می نماید.

ایلنا: جمیلی تصریح کرد: کارت هوشمند در صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافری بصورت برخط کاربری دارد و استفاده آن در سیستم نوبت دهی در پایانه باعثکاهش چشمگیر تخلفات در حوزه حمل ونقل گردیده است. به کمک کارتهای هوشمند می توان رانندگان و ناوگان متخلف را شناسایی ودر صورت لزوم از ادامه فعالیت آنهادر چرخه حمل ونقل جاده ای کشور جلو گیری نمود.

به گزارش " ایلنا " ازکرمان وی با اشاره به این مطلب که تا کنون چاپ کارتهای هوشمند حمل ونقل جاده ای در مرکز انجام می شده است، افزود: حدود ۱۲۰۰ کارت هوشمند راننده باری و مسافری از ابتدای راه اندازی چاپ کارت هوشمند در استان، چاپ و تحویل متقاضیان شده است.

وی اظهار داشت: ازابتدای اجرای صدور کارت هوشمند نیزتعداد۱۹۲۰۰ کارت هوشمند راننده باری، ۸۷۰۰ کارت هوشمند راننده بخش مسافری، ۱۳۹۰۰ کارت هوشمند ناوگان باری و ۴۷۰۰ کارت هوشمند ناوگان مسافری چاپ و تحویل رانندگان و مالکین خودرو های عمومی باری و مسافری برون شهری گردیده است.

استان کرمان جاده حمل و نقل و پایانه های خودرو کارت صدور راه حمل هوشمند تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر