کد خبر: 151413 A

شهردار منطقه یک کرمان خبرداد:

شهردار منطقه یک گفت: با آغاز هفته درختکاری بیش از شش هزار نهال درخت در ورودی آرامستان جدید کاشته شد.

ایلنا: شهردار منطقه یک کرمان درحاشیه مراسم کاشت ۶ هزار نهال در آرامستان جدید گفت: درخت نماد آبادانی، سر سبزی و خرمی، مظهر زندگی است و باعثپاکیزگی هوا می شود که می توان با کاشت درختان سازگار با وضعیت جوی شهرکرمان و با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی خشک و کم باران، محیط زیست را لطیف و با طراوت کرد.

به گزارش " ایلنا " ازکرمان وی در خصوص برپایی مراسم درختکاری در مسیر آرامستان جدید گفت: شهرداری این منطقه با هم کاری و مشارکت مدیریت پسماند، سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان بهشت زهرا(س) زمینه لازم جهت کاشت درخت در مسیر آرامستان با انجام اقداماتی چون تهیه نهال درخت، تسطیح و آماده سازی فضای کاشت، لوله گذاری و انتقال آب در جهت آبیاری درختان، حفر گوده جهت کاشت درختان و تامین کود کمپوست لازم جهت تغذیه درختان درمحل اجرای عملیات را فراهم کرده است

وی با بیان اینکه قریب شش هزار نهال در مسیر آرامستان جدید کاشته شد، ابراز امیدواری کرد: با وسعتی که مسیر آرامستان جدید دارد می توان طی مراحل متعدد با کاشت درخت، جنگلی همانند جنگل قائم ایجاد نمود.

درادامه این مراسم رئیس کمیسیون بهداشت، پسماند و محیط زیست شورای اسلامی شهر کرمان با بیان اینکه اجرای برنامه های شاد و مفرح در کنار فعالیت ها و پروژه های اجرایی و شهری باعثنشاط و شادابی بیشتر در شهروندان می شود، ادامه داد: هرچه مردم شادتر باشند در مقابل، شهر و جامعه شادتری خواهیم داشت.

" ماه بانو معصوم زاده " ایجادفضای سبز در مسیر آرامستان جدید را اقدامی ارزشمند برشمرد و تصریح کرد: افرادی که در این مسیر حرکت می کنند به دلیل از دست دادن یکی از اقوام و دوستان خود نگران و ناراحت هستند که نگاه آنها به فضای سبز باعثتلطیف روح و روان وهم چنین آرامش و تسکین آنها می شود.

وی دور هم جمع کردن شهروندان با اجرای برنامه های شاد و مفرح از جمله ورزش های هم گانی را اقدامی جالب برشمرد و از شهرداری کرمان به دلیل برپایی این گونه برنامه ها تقدیر و تشکر کرد.

وی حضور افراد و نقش آنها در کاشت درخت و ایجاد این مجموعه را قابل تحسین دانست.

بهشت زهرا تغذیه جامعه جنگل شرایط آب و هوایی شورای اسلامی شهر شهرداری فضای سبز کمیسیون بهداشت محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر