کد خبر: 170616 A

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های کرمان

بیش از یک میلیون وصد هزارتن از محصولات کشاورزی(جالیزی) شهرستانهای جنوبی با تامین ۱۰۵ هزار دستگاه انواع ناوگان حمل ونقل جاده ای از ابتدای فصل برداشت محصو ل امسال تا پایان اردیبهشت ماه به نقاط مختلف کشور حمل گردید.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های کرمان گفت: میزان حمل نقل در فصل برداشت محصولات کشاورزی جنوب۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و بطور متوسط روزانه حدود ۲۰۰۰دستگاه کامیون در حمل ونقل محصولات جالیزی جنوب استان بکار گرفته شد ه است.

به گزارش ایلنا ازکرمان وی افزود: در میان شهرستان های جنوبی استان بیشترین حجم حمل ونقل از مبداء شهرستان جیرفت با ۳۵۰هزارتن و پس از آن رودبار جنوب با ۲۴۰هزارتن بوده است، در همین راستا از مجموع یک میلیون صدهزارتن محصول حمل شده توسط ناوگان حمل ونقل جاده ای از مبادی شهرستانهای جنوبی به ترتیب بیشترین تناژ به مقصد استانهای تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه، ایلام و اصفهان بوده است.

وی تصریح کرد: حدود ۲۰درصداز کل تناژ حمل شده جنوب استان توسط ناوگان بومی استان و بیش از۸۰درصد این تناژ با فراخوان واعلام نیازکامیون از استانهای دیگر تامین شد، همچنین گوجه فرنگی، هندوانه، پیاز و سیب زمینی به ترتیب بیشترین آمار حمل ونقل را در فصل برداشت محصول به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: لازم است به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در سال آینده با استفاده از تجارب سالهای گذشته، باهمکاری دستگاههای ذیربط تمهیداتی قبل از فرارسیدن فصل برداشت محصول اتخاذ شودوآنچه بیش از پیش بایستی مد نظر قرار گیرد، مدیریت کشت و بازار یابی داخلی و خارجی، بسته بندی مناسب و درجه بندی محصولات جالیزی به لحاظ کیفیت است.

جمیلی با اشاره به این مطلب که در شهرستانهای کرمان جنوب ۱۰۷شرکت وموسسه حمل ونقل جاده ای در قالب ۴ انجمن صنفی فعالیت می کننددر پایان از فرمانداران جنوب استان وتمامی ارگانها و دستگاههای همکار در حمل ونقل موفق محصولات کشاورزی جنوب استان قدر دانی نمود.

اصفهان جاده خراسان رضوی رشد سیب زمینی گوجه فرنگی محصولات کشاورزی مد ایلام فراخوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر