کد خبر: 178489 A

مدیر عامل شهرک شهرکهای صنعتی کرمان

در جهت تامین کلیه امکانات برای توسعه، مشارکت بالای افراد، بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، اعطای مشوقات از سوی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران اخذ واعلام شد.

مدیر عامل شهرک شهرکهای صنعتی کرمان گفت: در راستای توسعه زیرساخت های مورد نیاز، اعمال ۱۰ درصد تخفیف در واگذاری حق بهره برداری در مناطق غیربرخوردار، اعمال ۵ درصد تخفیف در واگذاری حق بهره برداری در مناطق برخوردار و افزایش زمان بازپرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه از شرایط اعلام شده می باشد.

به گزارش ایلنا از کرمان غفاری افزود: بمنظور تسهیل در امور سرمایه گذاری، مشارکت هرچه بیشتر سرمایه گذاران وکمک به اشتغال زایی در شهرکها ونواحی صنعتی کشور، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران علاوه بر مقررات موجود با اعطای مشوقات تاتاریخ ۳۱/۶ / ۹۳ موافقت شد.

وی تصریح کرد: یک سال تنفس برای مناطق غیربرخوردار و ۶ ماه تنفس برای مناطق برخوردار بعد از عقد قرارداد نیز در نظرگرفته شده است.

اشتغال ایران تنفس سرمایه گذاران سرمایه گذاری سند چشم انداز شاخص صنایع کوچک صنعتی اعطای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر