کد خبر: 182500 A

جواز توسعه خوشه محصولات گلخانه‌ای جنوب به‌عنوان یکی از تجمع‌های فعال کسب وکار صادر شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران، این شرکت اقدام به شناسایی کلیه تجمع های کسب وکار استان کرده است.

به گزارش ایلنا از کرمان، غفاری افزود: از مجموع تجمع های شناسایی شده در استان کرمان، ۱۱ تجمع قابلیت توسعه خوشه ای را داشته که طبق بررسی های نهایی، تولید وبسته بندی محصولات گلخانه ای جنوب به عنوان تجمع خوشه ای بیشترین امتیاز را کسب نمود.

وی تأکید کرد: عامل توسعه خوشه محصولات گلخانه ای از ابتدای سالجاری انتخاب و کار خودرا بطور رسمی آغاز کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان اظهارداشت: در راستای کمک و توسعه واحدهای کسب و کار، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) پروژه خوشه های کسب وکار را در الویت کاری خود قرارداده است.

وی بیان کرد: مطالعه شناختی خوشه یاد شده در حال انجام است و امیدواریم با همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط پروژه توسعه این خوشه با موفقیت به پایان رسد.

استان کرمان ایران صنایع کوچک کسب و کار ملل متحد توسعه جنوب محصولات گلخانه خوشه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر