کد خبر: 193130 A

مدیر امور آب شهربابک؛

به علت کمبود منابع آب شهر جوزم شهربابک به صورت جیره بندی توزیع می شود و با اجرای خط انتقال فوق، قسمتی از کمبود آب منطقه جبران شد.

مدیر امور آب شهربابک گفت: عملیات اجرای خط انتقال آب به طول ۱۸۰۰ متر از محل اعتبارات عمرانی تامین آب به به وسیله لوله ۱۶۰ میلیمتری از چاههای دستی کم عمق حفرشده به مخزن جهت تهیه آب شرب شهروندان به پایان رسید.

به گزارش ایلنا ازکرمان، ابراهیمی در رابطه با وضعیت تامین آب شهر جوزم افزود: در این شهر به علت کمبود منابع، آب به صورت جیره بندی توزیع می شود و با اجرای خط انتقال فوق، قسمتی از کمبود آب منطقه جبران شد.

شهرجوزم با ۱۲۰۰ اشتراک در ۴۵ کیلومتری شهربابک قرار دارد.

مدیر امور انتقال آب کمبود خط شهربابک جبران قسمتی جوزم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر