کد خبر: 193137 A

رییس اداره مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش کرمان؛

توسعه مشارکت‌های مردمی یکی از سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش در دولت یازدهم است.

رییس اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کرمان با اشاره به اینکه توسعه مشارکت های مردمی یکی از سیاست های اصلی آموزش و پرورش در دولت یازدهم است از ارائه بسته ی حمایتی به مدارس غیر دولتی خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمان، میرزایی افزود: این بسته حمایتی شامل پرداخت کمک سرانه بلاعوض به مدارس غیر دولتی، پرداخت وام کم بهره بانکی، رفع موانع قانونی درجهت واگذاری زمین جهت کاربری آموزشی ودر اختیار گذاشتن نیروی انسانی به میزان ۴۸ساعت است.

رییس اداره مشارکت های مردمی آموزش و پرورش کرمان همچنین از رتبه دوم کشوری استان در پوشش دانش آموزان در مدارس غیر دولتی خبر داد

وی گفت: باتوجه به اینکه میانگین کشوری پوشش دانش آموز درمدارس غیردولتی ۵/۸درصد است دراین زمینه کرمان با پوشش ۳/۱۱درصدی درمدارس غیر دولتی، رتبه دوم کشوری را بعد از شهر تهران به خود اختصاص داده است.

وی از پرداخت کمک سرانه ۱ میلیاردو ۱۹۰میلیون و۷۰۰هزارریالی به هنرستانهای غیردولتی فنی وحرفه ای و کاردانش جهت خرید تجهیزات آموزشی خبر داد.

استان کرمان با ۷۰هنرستان فنی حرفه ای وکاردانش غیر دولتی رتبه اول کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

آموزش و پرورش استان کرمان پوشش دانش آموز دانش آموزان دولت زمین شهر تهران نیروی انسانی سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر