کد خبر: 199630 A

فرماندار کرمان؛

در سال ۹۰ میزان تعهد برای ایجاد اشتغال ۹۲۵۸ نفر بود که به میزان ۱۴۵% محقق شد، سال ۹۱ تعهد ما ۱۴۹۶۴ نفر بود که شهرستان کرمان با ۱۰۷ درصد تحقق، آمار خوبی ارائه داد

فرماندار کرمان در جلسه کار گروه اشتغال، ضمن اشاره به عنایت ویژه استاندار به بحثاشتغال گفت: طبق آمار وضعیت شهرستان کرمان در زمینه اشتغال از متوسط استان بهتر است. لکن انتظار ما از مدیران کارکشته و با سابقه کرمان بیشتر است چراکه شهر کرمان باید علاوه بر کار خود، بار برخی از مناطق شهرستان را نیز به دوش بکشد.

به گزارش ایلنا از کرمان، رئیس کارگروه اشتغال شهرستان ادامه داد: امسال آمارها و تعهدات واقعی تر شده و سهم دستگاهها کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در سال ۹۰ میزان تعهد شهرستان کرمان برای ایجاد اشتغال ۹۲۵۸ نفر بود که به میزان ۱۴۵% محقق شد. سال ۹۱ تعهد ما ۱۴۹۶۴ نفر بود که شهرستان کرمان با ۱۰۷ درصد تحقق، آمار خوبی ارائه داد. همچنین سال ۹۲ را با ۸۱۳۱ نفر سهمیه با ۹۳% تحقق به پایان رساندیم.

توحیدی سهمیه شهرستان کرمان در سال جاری را ۶۷۱۲ نفر عنوان و تصریح کرد: از ابتدای سال با ایجاد اشتغال به میزان ۶۴۱ نفر حدود ۱۰% از سهمیه مذکور محقق شده که البته این روند باید با شتاب بیشتری دنبال شود تا بتوانیم در پایان سال به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنیم.

وی یادآور شد: ادارات صنعت معدن تجارت، کمیته امداد حضرت امام(ره)، صندوق مهر امام رضا(ع)، شرکت نگار نصر، جهاد کشاورزی، حمل و نقل و پایانه ها، آموزش و پرورش، میراثفرهنگی و صنایع دستی و بهزیستی به ترتیب بیشترین تعهدات را دارند و سهمیه سایر ادارات کمتر از این میزان است.

آموزش و پرورش اشتغال امام رضا ایجاد اشتغال بهزیستی جهاد کشاورزی حضرت امام حمل و نقل صنایع دستی کمیته امداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر