کد خبر: 201164 A

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان؛

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در جلسه شورای معاونین اداره کل گفت: بایستی در اسرع وقت نیاز مدارس استان از نظر نیروی انسانی برآورده و انجام شود.

جهانگیری، ساماندهی نیروی انسانی را گردنۀ بزرگ آموزش و پرورش خواند و گفت: وی استقرار نیروی انسانی مورد نیاز در واحدهای آموزشی را بخش مهمی از ساماندهی نیروی انسانی دانست و گفت: ساماندهی نیروی انسانی مازادو استفاده بهینه و مطلوب از این نیروها بصورت جد دنبال شود.

به گزارش ایلنا ازکرمان، وی افزود: انتظار مجموعه آموزش و پرورش استان از این نیروها(مازاد) به این صورت که فعالیت آنان در بخشی از آموزش و پرورش بایستی از نظر کمی و کیفی رشد داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به بازگشایی مطلوب مدارس در مهرماه سال جاری گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، باز گشایی مدارس با حضور معاونین اداره کل و روسای داخلی اداره کل در سراسر استان با شکوه هرچه تمامتر انجام شود.

وی در ادامه از فعالیت کمیته ساماندهی نیروی انسانی در اداره کل، شهرستانها و مناطق استان تقدیر کرد و گفت: فعالیت مطلوب و پیگیری این کمیته در ساماندهی نیروی انسانی می تواند در روند آموزش و پرورش مدارس و ساماندهی معلمین در کلاس های درسی، نقشی مؤثر و پویا داشته باشد.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان رشد نیروی انسانی اداره مدیر کرمان ساماندهی مدارس چشم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر