کد خبر: 212129 A

مدیر امور آب شهرستان بم:

در پنج ماه نخست امسال ۹۰۰ فقره حوادثمربوط به انشعابت در شهرستان بم برطرف شد.

مدیر امور آب شهرستان بم از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ۹۰۰ فقره حوادثمربوط به انشعابات در شهرهای بم(۷۷۶)، بروات(۴۴)، ریگان(۳۱)، فهرج(۲۱)، نرماشیر(۲۳) و نظام شهر(۴) فقره رفع شد.

به گزارش ایلنا ازکرمان حسن چرخ انداز افزود: در همین مدت ۳۷۳ فقره حوادثفرعی شبکه و ۲۰۰ فقره حوادثاصلی شبکه در شهرهای مذکور توسط این امور رفع شد.

شهرستان امسال رفع مدیر امور آب فقره بم انشعابات حوادثمربوط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر