کد خبر: 212130 A

مدیر امور آب شهرستان بردسیر:

مدیر امور آب شهرستان بردسیرگفت: متر شبکه توزیع آب بردسیر طی پنج ماه نخست امسال اصلاح و بازسازی شد.

مدیر امور آب بردسیر گفت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۱۲۸۰ متر شبکه توزیع آب شهرستان بردسیر شامل بردسیر(۹۲۰ متر)، لاله زار(۸۰ متر) و نگار(۲۸۰ متر) اصلاح شد.

به گزارش ایلنا ازکرمان افضلی افزود: در این مدت ۲۳۰ متر شبکه توزیع آب شهرستان در شهرهای بردسیر(۱۳۰ متر) و لاله زار(۱۰۰ متر) توسعه یافت.

مدیر امور آب بردسیر از ۱۵۰۰ متر توسعه خط انتقال آب در شهر بردسیر خبر داد.

شهرستان مدیر امور توزیع آب شبکه متر بردسیر بازسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر