کد خبر: 214667 A

رییس بافت‌های فرسوده شهری اداره کل راه و شهرسازی کرمان؛

ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی استان اعتبار خاصی جهت اجرای پروژه‌ها ندارد و بر اساس ماده دو شورای عالی شهرسازی و معماری خود دستگاه‌ها مکلف به اجرای پروژه‌های مصوب مشاور هستند.

رییس بافت‌های فرسوده شهری اداره کل راه و شهرسازی کرمان در سومین جلسه ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی گفت: بیشتر دستگاه‌های اجرایی، جهت اجرای پروژه‌های مربوط به خود تقاضای تامین اعتبار دارند و در این خصوص شهرستان رفسنجان از اعتبارات خود جهت اجرای پروژه‌ها استفاده کرده است.

به گزارش ایلنا از کرمان، عباس طوفان با اشاره به اینکه شهرستان رفسنجان و سیرجان در زمینه سکونت گاه‌های غیر رسمی اقدامات خوبی انجام داده‌اند، افزود: بعد از صدور ابلاغ برای فرمانداران و شهرداران شهرهای کرمان، رفسنجان و سیرجان اولین جلسات سکونت گاه‌های غیر رسمی سیرجان و رفسنجان تشکیل شد.

وی تصریح کرد: ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی استان اعتبار خاصی جهت اجرای پروژه‌ها ندارد و بر اساس ماده دو شورای عالی شهرسازی و معماری دستگاه‌ها مکلف به اجرای پروژه‌های مصوب مشاور هستند.

وی اظهار داشت: موضوع بایستی منعکس شود تا از اعتبارات و منابع ملی جهت اجرای پروژه‌ها استفاده کنیم.

وی در ادامه گفت: ستادهای توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و شورای برنامه ریزی و توسعه در استان فعال و دارای کارگروه‌هایی هستند که در صورت ضرورت کارگروه‌های ستاد توانمندسازی را می‌توان در کارگروههای شورا ادغام نمود(تصمیم گیری در این خصوص به جلسه بعدی و با حضور مهندس کامیاب معاون محترم عمرانی استاندار موکول شد).

طوفان در خصوص پیشنهاد ارائه برنامه زمان بندی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اقدامات خود در سکونتگاه‌های غیر رسمی گفت: بسیاری از دستگاه‌ها اقدامات خوبی در سکونت‌گاه‌ها انجام می‌دهند ولی چون جمع بندی و ارائه نمی‌‌شود، نمودی ندارد پس بهتر است دستگاه‌ها اقدامات خود را در جلسات ستاد ارائه کنند.

وی تاکید کرد: وظیفه ما در داخل محدوده قانونی شهر‌ها است.

اداره کل راه دستگاه های اجرایی معاون معماری پروژه کرمان تامین اعتبار جهت شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر