کد خبر: 214670 A

فرماندار کرمان؛

در بحثجلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی در شش ماه گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است.

فرماندار کرمان در سومین جلسه ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی استفاده از مشارکت مردمی را مناسب و وجود هیات امنا محله برای بهبود وضعیت محله را لازم دانست.

به گزارش ایلنا از کرمان، توحیدی افزود: ما در واگذاری اجرای پروژ‌ه‌ها به شهرداری دارای محدودیت‌های قانونی هستیم و اگر سکونتگاه‌های غیر رسمی یک ضرورت است باید به دنبال الزامات قانونی باشیم.

در این جلسه برنامه زمان بندی دستگاه‌ها در خصوص گزارش عملکرد در سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر کرمان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

۱ - در جلسات آینده شهرداری، اداره کل فنی و حرفه‌ای، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی استان، اداره نوسازی و تجهیز مدارس، اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و شرکت توزیع نیروی برق شمال استان اقدامات خود را ارائه کند.

۲ - دبیرخانه ستاد پیگیر تامین اعتبار پروژه احداثزورخانه یا احداثخانه محله برای شهرستان رفسنجان که زمین آن توسط شهرداری تامین می‌شود از طریق شرکت عمران و بهسازی شهری یکی از این دو پروژه را به زودی در یکی از محلات سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر رفسنجان شروع کنند.

اداره کل تعاون کار و رفاه برق بهزیستی دانشگاه علوم پزشکی زمین شهرداری فنی و حرفه ای کمیته امداد امام خمینی گردشگری و صنایع دستی رسمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر