کد خبر: 223306 A

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان:

عزم ملی و همگانی در رابطه با حل معضل بی سوادی در مجموعه آموزش و پرورش نیاز است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان در گردهمایی روسای ادارات آموزش و پرورش گفت: عزم ملی و همگانی در رابطه با حل معضل بی سوادی در مجموعه آموزش و پرورش نیاز است.

به گزارش ایلنا ازکرمان، صباحی با بیان اینکه بحثسواد آموزی یک فعالیت های اصلی روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان افزود: مدیران باید همان نگاهی که به آموزش متوسطه، ابتدایی و پرورشی دارند به بحثسواد آموزی توجه داشته باشند.

خاطر نشان کرد: عزم ملی و همگانی در رابطه با حل معضل بی سوادی در مجموعه آموزش و پرورش نیاز است.

وی خاطر نشان کرد: از تمام ظرفیت آموزش و پرورش استان و دستگاهای دولتی برای ریشه کنی بی سوادی استفاده شود.

وی تصریح کرد: تا جایی که امکان دارد از معلمان مدارس برای سواد آموزی استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: پالایش بی سوادان اولین قدم در بحثسواد آموزی است و در استان کرمان بحثپالایش نسبت به سالهای گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته است.

صباحی با اشاره به با سواد کردن اولیاء بی سواد در برنامه های آموزش و پرورش گفت: جمعیت اولیاءبی سواد دانش آموزان ۴۶ هزار نفر است.

وی پالایش، آموزش و ارزشیابی را از مهمترین مراحل سوادآموزی دانست و گفت: دستورالعمل جامع و کامل امتحانات سواد آموزی برای اولین بار تدوین شده است.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان آموزش و پرورش شهرستان استان کرمان پالایش دانش آموزان رشد سواد آموزی سوادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر