کد خبر: 229817 A

مدیر کل گمرکات استان کرمان

مدیر کل گمرکات استان کرمان از راه اندازی مسیر آبی دررویه صادرات گمرکات کرمان ورفسنجان خبر داد.

مدیر کل گمرکات استان کرمان گفت: بهره برداری از مسیر آبی این امکان را فراهم نموده که صادرکنندگان بدون مراجعه به گمرک کالای خود را درمحل کار خود یا هرمکانی که به اینترنت دسترسی دارند به گمرک اظهار نمایند

به گزارش ایلنا ازکرمان محمدرضا قادرافزود: تشریفات گمرکی کالای مربوطه در حداقل زمان انجام و ازگمرک به مقصد مرز خروج خارج نمایند.

وی با بیان این که بهره برادری از این سیستم برای نخستین بار درتاریخ ۸ آذرماه ۹۳ درکشور به صورت پایلوت در دو گمرک کرمان ورفسنجان انجام پذیرفته، اظهارداشت بهره برداری از مسیر آبی این امکان را فراهم نموده است که صادرکنندگان بدون مراجعه به گمرک کالای خود را درمحل کار خود یا هرمکانی که به اینترنت دسترسی دارند به گمرک اظهار نمایند و بدون اینکه خود به گمرک مراجعه نمایند

وی همراهی صادرکنندگان و بازرگانان در استفاده از سیستم های جدید گمرکی و فن آوریهای نوین را در پیشرفت هر چه بیشتر در این زمینه ها موثر دانست. و اظهار داشت با توجه به پیشرفت های حیرت انگیز تکنولوژی و فن آوری موفقیت در هر زمینه ای مستلزم بهره گیری درست وقدرتمنداز این فناوریها است.

وی خا طرنشان کرد: بهره برادری از این سیستم برای نخستین بار درتاریخ ۸ آذرماه ۹۳ درکشور به صورت پایلوت در دو گمرک کرمان ورفسنجان انجام شده است

استان کرمان اینترنت گمرک صادرات مدیر مسیر راه آبی اندازی گمرکات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر