کد خبر: 229949 A

معاون خدمات شهری شهرداری کرمان

معاون خدمات شهری شهردار کرمان در راستای انتقال آبهای, جمع آوری سطحی از آغاز اجرای عملیات حفاری و لوله گذاری خیابان سربازجهت جمع آوری آبهای سطحی و انتقال به جنگل قائم خبر داد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمان با اشاره به شروع فصل سرماو بارندگی ها، گفت: در این راستا برای جمع آوری آبهای سطحی از ابتدای کوچه ۲۴ خیابان سرباز تا خیابان آبشار عملیات حفاری و لوله گذاری به طول ۲۰۰۰ متر آغاز شده است.

به گزارش ایلنا ازکرمان بابایی از اتمام این عملیات به زودی خبر داد و, افزود: تهیه وسایل و تجهیزات برای انجام این عملیات توسط حوزه خدمات شهری، عملیات حفاری توسط شهرداری منطقه چهار ولوله گذاری توسط واحد خدمات و تاسیسات در حال انجام است.

جنگل شهرداری انتقال گذاری شهری خدمات لوله آبهای سطحی حفاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر