کد خبر: 181682 A

مصوبه کمیته مربیان فدراسیون کشتی؛

به مربیانی که در مسابقات مختلف کارت قرمز دریافت می کنند تذکر کتبی داده خواهد شد و در صورت تکرار برای دومین بار به مدت یک فصل از کلیه مسابقات محروم می‌شوند.

چهارمین جلسه کمیته مربیان فدراسیون کشتی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مصوبات چهارمین جلسه کمیته مربیان کشور که با حضور اعضا برگزار شد به شرح زیر است:

۱ - آقایان رشید لمیر، دکتر میرزایی، علیرضا لرستانی و ناصر نوربخش برای مدرسی فیلا به کشور فرانسه معرفی شوند.

۲ - طبق شاخص های تئوری و عملی(فنی) که توسط انستیتو کشتی مشخص می‌شود، مقرر شد کلیه مربیان درجه ۳(در کل کشور) طبق منطقه‌بندی و به صورت متمرکز در یک محل کنترل شوند و پس از آن کنترل مربیان درجه ۲ و یک به همین صورت انجام شود.

۳ - برای گزینش مدرسان انستیتو کشتی می‌بایست مدرک تحصیلی حداقل لیسانس لحاظ شود.

۴ - برای گزینش مدرسان حتما باید منابع علمی و عملی توسط انستیتو کشتی به شرکت کنندگان معرفی شود.

۵ - به مربیانی که در مسابقات مختلف کارت زرد دریافتمی‌کنند تذکر کتبی داده می‌شود که در صورت تکرار با جریمه روبرو خواهند شد.

۶ - به مربیانی که در مسابقات مختلف کارت قرمز دریافت می کنند تذکر کتبی داده خواهد شد و در صورت تکرار برای دومین بار به مدت یک فصل از کلیه مسابقات محروم می‌شوند.

شاخص فدراسیون کشتی فرانسه کشتی کارت مسابقات کمیته مربیان قرمز مربیانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر