کد خبر: 205250 A

کسب ۸۹ مدال در ۱۲ دوره؛

ایران از سال ۱۹۵۸ هیروشیما در این مسابقات حضور داشته و جهان پهلوان غلامرضا تختی، استاد عباس زندی و استاد امامعلی حبیبی اولین طلایی های ایران در بازی ها بوده اند.

کشتی آزاد ایران از سال ۱۹۵۸ در بازی‌های آسیایی حضور داشته که در دوازده دوره حضور در این رقابت‌ها تاکنون ۴۴ طلا، ۲۸ نقره و ۱۷ برنز به دست آورده است.

به گزارش ایلنا، ایران از سال ۱۹۵۸ هیروشیما در این مسابقات حضور داشته و جهان پهلوان غلامرضا تختی، استاد عباس زندی و استاد امامعلی حبیبی اولین طلایی‌های ایران در بازی ها بوده‌اند. تیم کشتی آزاد ایران در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۴ که رقابت‌ها در ده وزن برگزار شد صاحب ۶ مدال طلا شدند که بهترین نتیجه محسوب می‌شود.

رقابت‌های جهانی با بازی‌های آسیایی تاکنون در دو دوره در فاصله نزدیک به هم برگزار شده رقابت‌های سال ۱۹۹۰ پکن که تیم ایران در ۱۰ وزن صاحب ۳ مدال طلا شد و در بازی‌های آسیایی پوسان نیز تیم ۷ نفره ایران به یک مدال طلا دست یافت. بازی‌های آسیایی اینچئون سومین دوره نزدیکی زمان رقابت‌های جهانی و آسیایی است که البته فاصله زمانی آن کمتر است.

- رده بندی انفرادی بازی‌های آسیایی در رشته کشتی آزاد به شرح زیر است:

۱۹۵۴(مانیل)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - محمد دین(پاکستان) ۲ - یوشو کیتانو(ژاپن) ۳ - فابیلا باسیلیو(فیلیپین)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - مینورو ایزاکو(ژاپن) ۲ - هان دوک هونگ(کره جنوبی) ۳ - امین محمد(پاکستان)
۶۲ کیلوگرم: ۱ - شیگرو کاساهارا(ژاپن) ۲ - ناپیلی مانسوتو(فیلیپین) ۳ - کیم یون جون(کره جنوبی)
۶۷ کیلوگرم: ۱ - تاکئو شیموتوری(ژاپن) ۲ - خسید(هند) ۲ - محمد اشرف(پاکستان)
۷۳ کیلوگرم: ۱ - یوتاکا کانکو(ژاپن) ۲ - عبدل رشید(پاکستان) ۳ - لیم بائه یونگ(کره جنوبی)
۷۹ کیلوگرم: ۱ - کازو کاتسوراموتو(ژاپن) ۲ - نیکولاس آرکالس(فیلیپین) ۳ - سوهان روی سینگ(هند)
۸۷ + کیلوگرم: ۱ - کنزو فوکودا(ژاپن) ۲ - باریالای ناصری(افغانستان)

۱۹۵۸(توکیو)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - ریوجیوشیدا(ژاپن) ۲ - خلیل رعیت پناه(ایران) ۳ - سوجاه(پاکستان)

۵۷ کیلوگرم: ۱ - مینورو ایزوکا(ژاپن) ۲ - اختر(پاکستان) ۳ - غلامحسین زندی(ایران)
۶۲ کیلوگرم: ۱ - کیوشی ناکاگاوا(ژاپن) ۲ - دین سیراج(پاکستان) ۳ - ناصر گیوه چی(ایران)
۶۷کیلوگرم: ۱ - امامعلی حبیبی(ایران) ۲ - کازو آبه(ژاپن) ۳ - بونگ چانگ وون(کره جنوبی)
۷۳ کیلوگرم: ۱ - یوتاکا کانکو(ژاپن) ۲ - توفیق جهانبخت(ایران) ۳ - محمد بشیر(پاکستان)
۷۹ کیلوگرم: ۱ - تاکاشی ناگای(ژاپن) ۲ - نبی سروری(ایران) ۳ - نیکولاس آرکالس(فیلیپین)
۸۷ کیلوگرم: ۱ - غلامرضا تختی(ایران) ۲ - هارو تاکاگی(ژاپن) ۳ - هوانگ چا وون(کره جنوبی)
۸۷ + کیلوگرم: ۱ - عباس زندی(ایران) ۲ - محمد نظیر(پاکستان) ۳ - میتسوهیرو اوهیرا(ژاپن)

۱۹۶۲(جاکارتا)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - نوریوکی هارادا(ژاپن) ۲ - سون چانگ(کره جنوبی) ۳ - مالوا(هند)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - تاداشی آسایی(ژاپن) ۲ - دین سیراج(پاکستان) ۳ - کیل چان یونگ(کره جنوبی)
۶۳ کیلوگرم: ۱ - اوسامو واتانابه(ژاپن) ۲ - محمد اختر(پاکستان) ۳ - ابراهیم محمد(افغانستان)
۷۰ کیلوگرم: ۱ - کازو آبه(ژاپن) ۲ - چاند اودی(هند) ۳ - غلام رسول(پاکستان)
۷۸ کیلوگرم: ۱ - یوتاکا کانکو(ژاپن) ۲ - محمد بشیر(پاکستان) ۳ - چاند گاندی لاکسمی(هند)
۸۷ کیلوگرم: ۱ - محمد فیض(پاکستان) ۲ - ساجان سینگ(هند) ۳ - شونیچی کاوانو(ژاپن)
۹۷ کیلوگرم: ۱ - ماروتی مان(هند) ۲ - هارو تاکاگی(ژاپن) ۳ - محمد نیاز(پاکستان)
۹۷ + کیلوگرم: ۱ - محمد سعید(پاکستان) ۲ - گانپات عندل کار(هند) ۳ - جیرو سکی(ژاپن)

۱۹۶۶ بانکوک
۵۲ کیلوگرم: ۱ - شیگو ناکاتا(ژاپن) ۲ - اکبر حیدری(ایران) ۳ - شامرائو سابل(هند)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - تادامیچی تاناکا(ژاپن) ۲ - محمد علی فرخیان(ایران) ۳ - بیشامبار سینگ(هند)
۶۳ کیلوگرم: ۱ - ماساکی کانکو(ژاپن) ۲ - محمد ابراهیم سیف پور(ایران) ۳ - موو(کره جنوبی)

۷۰ کیلوگرم: ۱ - عبدالله موحد(ایران) ۲ - یوشیهارو توبیتا(ژاپن) ۳ - چاد(هند)
۷۸ کیلوگرم: ۱ - محمد بشیر(پاکستان) ۲ - حسین تهامی(ایران) ۳ - سوک(کره جنوبی)
۸۷ کیلوگرم: ۱ - تاتسو ساساکی(ژاپن) ۲ - محمود معزی پور(ایران) ۳ - سینگ(هند)
۹۷ کیلوگرم: ۱ - منصور مهدیزاده(ایران) ۲ - بیشوانات سینگ(هند) ۳ - شونیچی کاوانو(ژاپن)
۹۷ + کیلوگرم: ۱ - اسکندر فیلابی(ایران) ۲ - انور(پاکستان) ۳ - بیم سینگ(هند)

۱۹۷۰(بانکوک)
۴۸ کیلوگرم: ۱ - ابراهیم جوادی(ایران) ۲ - یوشیوکی ماتسوهاشی(ژاپن) ۳ - کیم هوا کیونگ(کره جنوبی)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - محمد قربانی(ایران) ۲ - کیومی کاتو(ژاپن) ۳ - کیم نیونگ جون(کره جنوبی)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - هیدکی یاناگیدا(ژاپن) ۲ - آن جائه وون(کره جنوبی) ۳ - محمد سردار(پاکستان)
۶۲ کیلوگرم: ۱ - شمس الدین سید عباسی(ایران) ۲ - کیوشی آبه(ژاپن) ۳ - کیم مون کو(کره جنوبی)
۶۸ کیلوگرم: ۱ - عبدالله موحد(ایران) ۲ - کیکو وادا(ژاپن) ۳ - اوم پراکاش(هند)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - توشیدادا یوشیدا(ژاپن) ۲ - محمد فرهنگ دوست(ایران) ۳ - مختار سینگ(هند)
۸۲ کیلوگرم: ۱ - تاتسو ساساکی(ژاپن) ۲ - علی حاجیلو(ایران) ۳ - نتار پال(هند)
۹۰ کیلوگرم: ۱ - داریوش ذاکری(ایران) ۲ - جیت سینگ(هند) ۳ - کویچی تانی(ژاپن)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - چاندی رام(هند) ۲ - شیزو یادا(ژاپن) ۳ - ابوالفضل انوری(ایران)
۱۰۰ + کیلوگرم: ۱ - اسکندر فیلابی(ایران) ۲ - یوری هیده ایسوگای(ژاپن) ۳ - محمد معروف(پاکستان)

۱۹۷۴(تهران)
۴۸ کیلوگرم: ۱ - آکیرا کودو(ژاپن) ۲ - سبحان روحی(ایران) ۳ - انتایوان(مغولستان)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - ابراهیم جوادی(ایران) ۲ - یوجی تاکادا(ژاپن) ۳ - ساتبیر(هند)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - محسن فرح وشی(ایران) ۲ - تاداشی ساساکی(ژاپن) ۳ - ها هی وو(کره شمالی)

۶۲ کیلوگرم: ۱ - یونگ جون مو(کره جنوبی) ۲ - زوگ اویدو(مغولستان) ۳ - محمدرضا نوایی(ایران)
۶۸ کیلوگرم: ۱ - یاسابورو سوگاوارا(ژاپن) ۲ - محمد خرمی(ایران) ۳ - چانگ هو سونگ(کره جنوبی)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - منصور برزگر(ایران) ۲ - سریتر(مغولستان) ۳ - میتسو دگاوا(ژاپن)
۸۲ کیلوگرم: ۱ - حمید علیدوستی(ایران) ۲ - ماسارو موتگی(ژاپن) ۳ - ستپال سینگ(هند)
۹۰ کیلوگرم: ۱ - سرنتوگوخ(مغولستان) ۲ - رضا خرمی(ایران) ۳ - ماکوتو کاماتا(ژاپن)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - خورلو بایانمونخ(مغولستان) ۲ - رضا سوخته سرایی(ایران) ۳ - سوخچاین(هند)
۱۰۰ + کیلوگرم: ۱ - اسکندر فیلابی(ایران) ۲ - یوری هیده ایسوگای(ژاپن) ۳ - م. خان(پاکستان)

۱۹۷۸(بانکوک)
۴۸ کیلوگرم: ۱ - تاکاشی ایریه(ژاپن) ۲ - جانگ سه هونگ(کره شمالی) ۳ - کیم هوا کیونگ(کره جنوبی)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - یوجی تاکادا(ژاپن) ۲ - کیم جونگ کیو(کره جنوبی) ۳ - وجوین گانبات(مغولستان)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - هیدکی تومیاما(ژاپن) ۳ - کیم اوی کو(کره جنوبی)
۶۲ کیلوگرم: ۱ - یانگ جونگ مو(کره جنوبی) ۲ - نوریویامازاکی(ژاپن) ۳ - وحید عبدل(پاکستان)
۶۸ کیلوگرم: ۱ - زوگ اوید(مغولستان) ۲ - آکیرا میاهارا(ژاپن) ۳ - گو جین وون(کره جنوبی)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - راجیندر سینگ(هند) ۲ - کاتسویا کاوادا(ژاپن) ۳ - جامتسیگین داواجا(مغولستان)
۸۲ کیلوگرم: ۱ - ماسارو موتگی(ژاپن) ۲ - آدوتسجین باتارخو(مغولستان) ۳ - عبدل برسام(عراق)
۹۰ کیلوگرم: ۱ - کارتار سینگ(هند) ۲ - گوتروسورن(مغولستان) ۳ - کائو چینگ(چین)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - هیروشی یاماموتو(ژاپن) ۲ - جامش بور(مغولستان) ۳ - اودین صلاح(پاکستان)
۱۰۰ + کیلوگرم: یوشیاکی یاتسو(ژاپن) ۲ - ساتپال سینگ(هند) ۳ - جاوید گیلول(پاکستان)

۱۹۸۲(دهلی‌نو)

۴۸ کیلوگرم: ۱ - تاکاشی کوبایاشی(ژاپن) ۲ - کیم چول هان(کره شمالی) ۳ - سون گاب دو(کره جنوبی)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - توشیو آساکورا(ژاپن) ۲ - محمد حسین دباغی(ایران) ۳ - کیم جونگ کیو(کره جنوبی)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - هیدکی تومیاما(ژاپن) ۲ - عسگری محمدیان(ایران) ۳ - آشوک کومار(هند)
۶۲ کیلوگرم: ۱ - هیروشی کانکو(ژاپن) ۲ - لی جانگ کان(کره جنوبی) ۳ - احمد رضایی(ایران)
۶۸ کیلوگرم: ۱ - بویاندلگار بولد(مغولستان) ۲ - ماساکازو کامیمورا(ژاپن) ۳ - یو این تاک(کره جنوبی)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - محمد حسین محبی(ایران) ۲ - گو جین وون(کره جنوبی) ۳ - چو سانگ مو(کره شمالی)
۸۲ کیلوگرم: ۱ - زوگوین دوچین(مغولستان) ۲ - خیری(افغانستان) ۳ - پاک جی هونگ(کره شمالی)
۹۰ کیلوگرم: ۱ - محمد حسن محبی(ایران) ۲ - کارتار سینگ(هند) ۳ - آکیرا اوتا(ژاپن)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - شارام پال سینگ(هند) ۲ - داشدورجین تسرنتوگوخ(مغولستان) ۳ - محمود گنجی(ایران)
۱۰۰ + کیلوگرم: ۱ - رضا سوخته سرایی(ایران) ۲ - محمد فرهان جاسم(عراق) ۳ - سینگ(هند)

۱۹۸۶(سئول)
۴۸ کیلوگرم: ۱ - مجید ترکان(ایران) ۲ - ون گائو(چین) ۳ - تاکاشی ایری(ژاپن)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - میتسورو ساتو(ژاپن) ۲ - یعقوب نجفی جویباری(ایران) ۳ - سون گاب دو(کره جنوبی)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - عسکری محمدیان(ایران) ۲ - کونگ یونگ ایل(کره جنوبی) ۳ - توشیو آساکورا(ژاپن)
۶۲ کیلوگرم: ۱ - لی جانگ کئون(کره جنوبی) ۲ - کازوهیتو آکاشی(ژاپن) ۳ - اکبر فلاح(ایران)
۶۸ کیلوگرم: ۱ - کیم سو هوان(کره جنوبی) ۲ - کاسی آکاشی(ژاپن) ۳ - علی اکبر نژاد(ایران)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - هان میونگ وو(کره جنوبی) ۲ - توموهیرو تسونوزاکی(ژاپن)
۸۲ کیلوگرم: ۱ - او هیو چول(کره جنوبی) ۲ - تاکاشی کیکوشی(ژاپن) ۳ - محمد حسین محبی(ایران)
۹۰ کیلوگرم: ۱ - عبدل مجید(پاکستان) ۲ - محمد حسن محبی(ایران) ۳ - سورش کومار(هند)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - کارتار سینگ(هند) ۲ - پرویز بات(پاکستان) ۳ - کاظم غلامی(ایران)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱ - علیرضا سلیمانی(ایران) ۲ - محمد فرهان جاسم(عراق) ۳ - گورماخ سینگ(هند)

۱۹۹۰(پکن)
۴۸ کیلوگرم: ۱ - کیم جونگ شین(کره جنوبی) ۲ - اومبیر سینگ(هند) ۳ - هوسبایار تسرنباتارین(مغولستان)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - اویس ملاح(ایران) ۲ - هیدو ساسایاما(ژاپن) ۳ - سول سو چول(کره شمالی)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - کیم یونگ سیک(کره شمالی) ۲ - ارسلانگین تسدنسودنوم(مغولستان) ۳ - جلیل جهانشاهی(ایران)
۶۲ کیلوگرم: ۱ - تاکومی آداچی(ژاپن) ۲ - کیم ایل چول(کره شمالی) ۳ - شین سانگ کیو(کره جنوبی)
۶۸ کیلوگرم: ۱ - پارک جان سونگ(کره جنوبی) ۲ - رسول خادم(ایران) ۳ - یانگ ژیانگ(چین)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - بهروز یاری(ایران) ۲ - لودوین انخبایار(مغولستان) ۳ - پارک جائه هیون(کره جنوبی)
۸۲ کیلوگرم: ۱ - پونتساگین سوبات(مغولستان) ۲ - آیت واگذاری(ایران) ۳ - لی دونگ وو(کره جنوبی)
۹۰ کیلوگرم: ۱ - اوه هیو چول(کره جنوبی) ۲ - … ۳ - ایوب بنی نصرت(ایران)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - کیم تائه وو(کره جنوبی) ۲ - بولدین جاهلانتوگس(مغولستان) ۳ - سوباش ورما(هند)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱ - رضا سوخته سرایی(ایران) ۲ - آدوتسجین باتارخو(مغولستان) ۳ - جو بیونگ اون(کره جنوبی)

۱۹۹۴(هیروشیما)
۴۸ کیلوگرم: ۱ - نادر رحمتی(ایران) ۲ - زومبایان تومندمبرل(مغولستان) ۳ - مون میونگ سئوک(کره جنوبی)
۵۲ کیلوگرم: ۱ - مائولین مامیروف(قزاقستان) ۲ - دون دگ(چین) ۳ - نورالدین دونبایف(قرقیزستان)
۵۷ کیلوگرم: ۱ - تسوگبایار تسرنباتار(مغولستان) ۲ - ماکسات بوبوربکوف(قرقیزستان) ۳ - اویس ملاح(ایران)
۶۲ کیلوگرم: ۱ - تاکاهیرو وادا(ژاپن) ۲ - جانگ جائه سانگ(کره جنوبی) ۳ - رضا صفایی(ایران)
۶۸ کیلوگرم: ۱ - علی اکبرنژاد(ایران) ۲ - ریوسابورو کاتسو(ژاپن) ۳ - هوانگ سانگ هو(کره جنوبی)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - بهروز یاری(ایران) ۲ - تاکویا اوتا(ژاپن) ۳ - پارک جانگ سون(کره جنوبی)
۸۲ کیلوگرم: ۱ - امیر رضا خادم(ایران) ۲ - المادی جبرائیلوف(قزاقستان) ۳ - هیدکازو یوکویاما(ژاپن)
۹۰ کیلوگرم: ۱ - رسول خادم(ایران) ۲ - آتسوشی ایتو(ژاپن) ۲ - اسلام بایرامکوف(قزاستان)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - کیم تائه وو(کره جنوبی) ۲ - ایوب بنی نصرت(ایران) ۳ - بات اردن باتوگو(مغولستان)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱ - ابراهیم مهربان(ایران) ۲ - ایگور کلیموف(قزاقستان) ۳ - کیم ایک هی(کره جنوبی)

۱۹۹۸(بانکوک)
۵۴ کیلوگرم: ۱ - جین جو دونگ(کره شمالی) ۲ - بهنام طیبی(ایران) ۳ - مائولین مامیروف(قزاقستان)
۵۸ کیلوگرم: ۱ - ری یونگ سام(کره شمالی) ۲ - پوروباتار اویونبولگ(مغولستان) ۳ - محمد طلایی(ایران)
۶۳ کیلوگرم: ۱ - جانگ جائه سانگ(کره جنوبی) ۲ - رامیل اسلام اف(ازبکستان) ۳ - بویانتوگ سوگباتار(مغولستان)
۶۹ کیلوگرم: ۱ - امیر توکلیان(ایران) ۲ - احمد اوستا(سوریه) ۳ - ریوسابورو کاتسو(ژاپن)
۷۶ کیلوگرم: ۱ - مون این جائه(کره جنوبی) ۲ - کنجی کوسیبا(ژاپن) ۳ - روسلان ولیف(قزاقستان)
۸۵ کیلوگرم: ۱ - علیرضا حیدری(ایران) ۲ - رسول کاتینواسوف(ازبکستان) ۳ - ماگمد کوروگلیف(قزاقستان)
۹۷ کیلوگرم: ۱ - عباس جدیدی(ایران) ۲ - سومیاباسار دولگورسورن(مغولستان) ۳ - سوسلان فرایف(ازبکستان)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱ - علیرضا رضایی(ایران) ۲ - گئورگی کایسینوف(ازبکستان) ۳ - اوسوخبایار گلگجامتس(مغولستان)

۲۰۰۲(بوسان)
۵۵کیلوگرم: ۱ - دلشاد منصوراف(ازبکستان) ۲ - چیکارا تانابه(ژاپن) ۳ - محمد رضایی(ایران)
۶۰ کیلوگرم: ۱ - پوروباتار اویونبولگ(مغولستان) ۲ - سونگ جائه میونگ(کره جنوبی) ۳ - اولان نادربیک(قرقیزستان)
۶۶ کیلوگرم: ۱ - بائه جین کوک(کره جنوبی) ۲ - علیرضا دبیر(ایران) ۳ - نورجین بایارماگنای(مغولستان)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - چو بیونگ کوان(کره جنوبی) ۲ - یوسف عبدالسلام‌اف(تاجیکستان) ۳ - مهدی حاجی‌زاده(ایران)
۸۴ کیلوگرم: ۱ - مون ای جائه(کره جنوبی) ۲ - ماگمد کوروگلیف(قزاقستان) ۳ - شامیل علی‌اف(تاجیکستان)
۹۶ کیلوگرم: ۱ - علیرضا حیدری(ایران) ۲ - الکسی کروپنیاکوف(قرقیزستان) ۳ - ماگمد ابراگیموف(ازبکستان)
۱۲۰ کیلوگرم: ۱ - آرتور تایمازوف(ازبکستان) ۲ - عباس جدیدی(ایران) ۳ - پالویندر سینگ چیما(هند)

۲۰۰۶(دوحه)

۵۵ کیلوگرم: ۱ - دلشاد منصوراف(ازبکستان) ۲ - جون هیون گوک(کره شمالی) ۳ - هیده‌نوری تائوکا(ژاپن) و کیم هیو ساب(کره جنوبی)
۶۰ کیلوگرم: ۱ - مراد محمدی(ایران) ۲ - سونگ جائه میونگ(کره جنوبی) ۳ - یوگشوار دات(هند) و ری یونگ چول(کره شمالی)
۶۶ کیلوگرم: ۱ - بائک جین کوک(کره جنوبی) ۲ - تاکافومی کوجیما(ژاپن) ۳ - باتزوریگ بویانجاو(مغولستان) و ساشیل کومار(هند)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - اصغر بذری(ایران) ۲ - چو بیونگ کوان(کره جنوبی) ۳ - عبدالحکیم شاپیف(قزاقستان) و سوسلان تیگیف(ازبکستان)
۸۴ کیلوگرم: ۱ - رضا یزدانی(ایران) ۲ - زائوربک سوخیف(ازبکستان) ۳ - ماگمد کوروگلیف(قزاقستان) و نوه جه هیونگ(کره جنوبی)
۹۶ کیلوگرم: ۱ - علیرضا حیدری(ایران) ۲ - اولگ کالاگوف(ازبکستان) ۳ - الکسی کروپنیاکوف
(قرقیزستان) و تایموراز تیگیف(قزاقستان)
۱۲۰ کیلوگرم: ۱ - آرتور تایمازوف(ازبکستان) ۲ - فردین معصومی(ایران) ۳ - پالویندر سینگ چیما(هند) و لی سه هیونگ(کره جنوبی)

۲۰۱۰(گوانگجو)

۵۵ کیلوگرم: ۱ - دلشاد منصوراف(ازبکستان) ۲ - یانگ کیونگ ایل(کره شمالی) ۳ - یاساهیرو اینابه(ژاپن) و کیم هیو ساب(کره جنوبی)
۶۰ کیلوگرم: ۱ - مانداراخناران گانزوریک(مغولستان) ۲ - هیرویوکی اودا(ژاپن) ۳ - زوماگازیف(قزاقستان) وگائو فنگ(چین)
۶۶ کیلوگرم: ۱ - یونیمیتسو(ژاپن) ۲ - مهدی تقوی(ایران) ۳ - لئونید اسپریدینوف(قزاقستان) ویانگ چانگ سانگ(کره شمالی)
۷۴ کیلوگرم: ۱ - صادق گودرزی(ایران) ۲ - ناگاشیما(ژاپن) ۳ - دورجاوانچیگ(مغولستان) و لی یان سئوک(کره جنوبی)
۸۴ کیلوگرم: ۱ - جمال میرزایی(ایران) ۲ - لی جائه سانگ(کره جنوبی) ۳ - پاریو(مغولستان) و بایداشف(قزاقستان)
۹۶ کیلوگرم: ۱ - رضا یزدانی(ایران) ۲ - قربان قربان اف(ازبکستان) ۳ - ایسوکاوا(ژاپن) و خاطری(هند)
۱۲۰ کیلوگرم: ۱ - آرتور تایمازوف(ازبکستان) ۲ - جارگالسیخان(مغولستان) ۳ - فردین معصومی(ایران) ولی لانگ(چین)

کشتی آزاد ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر