کد خبر: 135686 A

۲۳ و ۲۴ دی‌ماه؛

وزن‌کشی اوزان ۵۰-۵۵ - ۶۰ و ۶۶ کیلوگرم از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۲ / ۱۰ / ۹۲ انجام و مسابقات این وزن‌ها روز دو شنبه ۲۳ / ۱۰ / ۹۲ بر روی سه تشک انجام خواهد شد.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور روزهای ۲۲ تا ۲۴ دی ماه به میزبانی شهرستان نوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، شرایط و برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۱ - اوزان و شرایط سنی مسابقات:
الف) مسابقات در اوزان ۵۰-۵۵ - ۶۰-۶۶ - ۷۴-۸۴ - ۹۶ و ۱۲۰ کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
ب) کشتی‌گیران متولد ۱۱ / ۱۰ / ۷۲ لغایت ۱۰ / ۱۰ / ۷۵ مجاز به شرکت در این مسابقات میباشند.
ج) کشتی‌گیران متولد ۱۱ / ۱۰ / ۷۵ لغایت ۱۰ / ۱۰ / ۷۶(یکسال کوچکتر) فقط با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشک می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.(کشتی‌گیرانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه(قید شده در صفحه توضیحات) می‌توانند در مسابقات شرکت نمایند)
د) هر استان مجاز است با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت نمایند.
ه) استان میزبان با دو تیم A و B در این مسابقات حضور یافته و امتیازات آنان جداگانه محاسبه خواهد شد.
۲ - وزن کشی مسابقات:
الف) وزن کشی اوزان ۵۰-۵۵ - ۶۰ و ۶۶ کیلوگرم از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۲ / ۱۰ / ۹۲ انجام و مسابقات این وزن ها روز دو شنبه ۲۳ / ۱۰ / ۹۲ بر روی سه تشک انجام خواهد شد
ب) وزن کشی اوزان ۷۴-۸۴ - ۹۶ و ۱۲۰ کیلوگرم از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزدو شنبه ۲۳/۱۰ / ۹۲ انجام و مسابقات این اوزان روز سه شنبه ۲۴ / ۱۰/۹۲ بر روی سه تشک انجام خواهد شد.

کشتی فرنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر