کد خبر: 128876 A

با رأی اعضای مجمع؛

نظری‌مهر با رأی تمامی اعضای مجمع برای ۴سال به عنوان رئیس هیأت کشتی استان گلستان انتخاب شد.

محمدجواد نظری‌مهر با رأی تمامی اعضای مجمع برای ۴سال به عنوان رئیس هیأت کشتی استان گلستان انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، مجمع هیأت کشتی استان گلستان صبح امروز در شهرستان گرگان برگزار شد و محمد جواد نظری‌مهر با ۱۹ رأی مأخوذه به عنوان رئیس هیأت کشتی استان گلستان انتخاب شد. نظری‌مهر پیش از این نیز رئیس هیأت کشتی این استان بود. حمید بنی‌تمیم دبیر فدراسیون کشتی به عنوان نماینده فدراسیون در این انتخابات حضور داشت.

استان گلستان انتخابات فدراسیون کشتی کشتی اعضای مجمع هیأت رأی گلستان نظری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر