کد خبر: 368834 A

با تصویب در سمینار عمومی هیأت‌های کشتی

ایلنا: سیاست‌های اجرایی برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور به صورت تیم به تیم بر مبنای گروه بندی فنی استان‌ها مصوب در چهاردهمین سمینار عمومی روسای هیأت‌های کشتی استان‌ها اعلام شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، نظر به تصویب طرح برگزاری رقابت‌های تیم به تیم کشتی کشور بر مبنای گروه بندی فنی استان های ذیربط در دوازدهمین سمینار عمومی روسای هیأت‌های کشتی استان‌های سراسر کشور (مورخ 4/9/94) سیاست‌های چگونگی اجرا طرح مصوب مذکور، در رده‌های سنی مختلف، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

1- کلیه شاخص‌های برگزاری مسابقات، مطابق طرح تعیین شاخص‌های برگزاری مسابقات رسمی کشتی کشور، مصوب سومین سمینار عمومی روسای هیأت کشتی استان‌ها مورخ 8/12/92 خواهد بود.

تبصره: با توجه به محدودیت‌های اجرایی برخی از هیأت‌های کشتی استان‌های میزبان، اجرای موضوع نورپردازی و جلوه های ویژه الزامی نیست.

2- روسای هیأت کشتی استان‌های میزبان، سرپرستی برگزاری مسابقات ذیربط در هر گروه و هر رده سنی را، در چارچوب مفاد بند یکم فوق الذکر، بر عهده خواهند داشت.

3- فدراسیون کشتی نسبت به معرفی یک نفر نماینده کمیته مربیان، یک نفر نماینده کمیته انضباطی، مسئول دبیرخانه فنی، یک نفر نماینده سمعی و بصری و در نهایت رئیس ستاد اجرایی هر یک از مسابقات قهرمانی کشور اقدام خواهد نمود.

4- سایر نیروها و عوامل اجرایی لازم، از سوی هیأت کشتی استان برگزار کننده هر مسابقه، طبق بخشنامه اجرایی اعلام شده از سوی فدراسیون کشتی، تعیین می گردند.

5- کلیه هزینه‌های مربوط به حق الزحمه داوران قضاوت کننده، هزینه‌های جاری نمایندگان ناظر و اجرایی فدراسیون‌ها، هزینه‌های مترتب بر تهیه مدال‌ها، احکام انفرادی، کاپ قهرمانی تیمی رقابت‌ها، بر عهده فدراسیون کشتی خواهد بود.

6- بخشنامه اجرایی مسابقات یاد شده، در زمان مناسب، از سوی فدراسیون کشتی به کلیه هیأت کشتی استان‌های کشور، با لحاظ موارد ذیل اعلام خواهد شد:

1-6- لگوی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در تمامی گروه‌ها و در رده‌های سنی مختلف، در کشتی آزاد و فرنگی از سوی فدراسیون کشتی ارائه می گردد.

2-6- نتایج تیمی حاصل از رقابت های تیم به تیم هر گروه، در هر رده ی سنی و در هر رشته از کشتی آزاد و فرنگی بر اساس ضوابط ملاک عمل اعلام شده در طرح مصوب اعلام خواهد شد.

3-6- نتایج انفرادی حاصله در هر وزن، بر اساس شاخص‌های اعلامی ملاک عمل در طرح مصوب، اعلام خواهد شد.

 

 

 

رقابت های قهرمانی کشور شاخص کشتی وزن استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر