کد خبر: 182495 A

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

تا زمانی که دستگاه‌های اداری مانند محیط زیست، منابع طبیعی، میراثفرهنگی، بنیاد مسکن و جهادکشاورزی موافقت خود را با احداثطرحی در عرصه های منابع طبیعی و زیست محیطی اعلام نکنند مردم مطمئن باشند سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجوز فعالیت واحدهای صنعتی در این عرصه‌ها را صادر نمی‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: حفظ و صیانت از عرصه های زیست محیطی برای وی و سایر همکارانش در مجموعه صنعت، معدن و تجارت این استان از امور واجب بوده و این امر یک امر واجب است.

داریوش دیودیده به ایلنا در یاسوج گفت: اگرچه معتقدیم باید بین صنعت و معدن با مقوله محیط زیست و عرصه های منابع طبیعی یک تعادل ایجاد شود اما این مطلب به این معنا نیست که ما خواستار تخریب عرصه های زیست محیطی و منابع طبیعی از سوی کارخانه های شن و ماسه کوهی باشیم.

وی با اظهارتاسف از تخریب عرصه های زیست محیطی توسط کارخانه های شن و ماسه در شهرستان های بویراحمد و دنا، خاطرنشان کرد: نگاه ما به تولید و عمران به‌عنوان یک کارشناس صنعت بوده اما برای دستیابی به آن نمی بایست عرصه های زیست محیطی و منابع طبیعی را تخریب کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویر احمدافزود: تا زمانی که دستگاه‌های اداری مانند محیط زیست، منابع طبیعی، میراثفرهنگی، بنیاد مسکن و جهادکشاورزی موافقت خود را با احداثطرحی در عرصه های منابع طبیعی و زیست محیطی نکند مردم مطمئن باشند سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت واحدهای صنعتی در این عرصه ها را صادر نمی کند.

دیودیده از تخریب های کنونی سنگ شکن های کوهی در عرصه های منابع طبیعی شهرستان های بویراحمد و دنا اظهار نگرانی نمود و تصریح کرد: به نظر می رسد می بایست کمیته جدیدی برای رفع این معضل می بایست در استان تشکیل شود.

زیست محیطی سازمان صنعت معدن و تجارت صنعت صنعت معدن و تجارت صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد محیط زیست مسکن منابع طبیعی دنا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر