کد خبر: 201649 A

در پیام تسلیت رئیس هیئت مدیره کانون دادگستران جوان ایران:

با کمال تأسف پدر حقوق ایران، دانشمند بی نظیر و استاد بی بدیل حقوق کشورمان جاودان یاد، پروفسور امیرناصر کاتوزیان چهره در نقاب خاک کشید تا ارادتمندان، شاگردان، وکلای دادگستری، قضات و همه تشنگان حق و عدالت را در ماتمی بزرگ فرو ببرد.

رئیس هیئت مدیره کانون دادگستران جوان ایران در پیامی درگذشت دکتر کاتوزیان پدرعلم حقوق را تسلیت گفته اند.

متن کامل پیام سید " حامد اکبری " که از جوانان شایسته و فرهیخته استان کهگیلویه و بویراحمد است و بهایلنا یاسوجارسال شده چنین آمده:

بقا مختص ذات خداوند است…

بزرگا! جاود‌ان مرد‌ا! هُشیواری و د‌انایی

نه د‌یروزی که امروزی، نه امروزی که فرد‌ایی

همه د‌یروز ما از تو، ‌ همه امروز ما با تو

همه فرد‌ای ما د‌ر تو، که بالایی و والایی

سراند‌ر ابر اسطوره، به ژرفاژرف اند‌یشه

به زیرِ پرتوِ خورشیدِ د‌انایی چه زیبایی!

هزاران ماه و کوکب از مد‌ار جانِ تو تابان

که د‌ر منظومۀ ایران، تو خورشید‌ی و یکتایی

اگر سرْ نامۀ کار هنرها د‌انش و د‌اد‌ است

تویی رأسِ فضیلت‌ها، که آغاز هنرهایی

خرد‌آموز و مهرآمیز و د‌اد‌آیین و د‌ین پرور

هُشیوار و خرد‌ مرد‌ی، به هر اند‌یشه بینایی

ند‌انیم و ند‌انستند‌ قَد‌رت را و می‌د‌انند،

هنر سنجانِ فرد‌اها، که تو فرد‌ی و فرد‌ایی

بزرگا! بخرد‌ا! راد‌ا! به د‌انایی که می‌شاید‌

اگر بر ناتوانی‌های این خُرد‌ان ببخشایی

با کمال تأسف پدر حقوق ایران، دانشمند بی نظیر و استاد بی بدیل حقوق کشورمان جاودان یاد، پروفسور امیرناصر کاتوزیان چهره در نقاب خاک کشید تا ارادتمندان، شاگردان، وکلای دادگستری، قضات و همه تشنگان حق و عدالت را در ماتمی بزرگ فرو ببرد.

بدون شک اهتمام وافر این بزرگمرد دانشمند به عنوان یکی از موثرترین اعضای شورای اولیه نویسندگان قانون اساسی کشورمان و نیز زحمات طاقت فرسای ایشان در تألیف بیش از ۴۵ کتاب حقوقی که اکثرا از منابع مهم دانشگاهی بوده و محل رجوع صدها حقوقدان در داخل و خارج از کشور است، مهمترین عامل اعتلای دانش حقوق در ایران بوده و خواهد بود.

اینجانب به عنوان یکی از کوچکترین شاگردان مکتب این استاد بزرگ و به نمایندگی از سوی اعضا و هیئت مدیره کانون دادگستران جوان ایران، این مصیبت عظیم و جبران ناپذیر را ابتدا به خاندان محترم ایشان، ملت شریف ایران، اساتید دانشگاه، شاگردان ایشان، دانشجویان، وکلای دادگستری، قضات و آحاد پژوهندگان حق و عدالت تسلیت گفته و علو درجات را برای این دانشمند فرزانه از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

سیدحامد اکبری
رئیس هیئت مدیره کانون دادگستران جوان ایران
۱۳ شهریور ۱۳۹۳

استان کهگیلویه و بویراحمد اعضای شورای ایران پدر حقوق خاک زیبایی قانون اساسی مد هیئت مدیره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر