هواشناسی استان گلستان اعلام کرد:

ایلنا: هواشناسی استاتن گلستان در اطلاعیه‌ای از ورود سامانه ای سرد و بارشی به این استان خبر داد که باران، برف و کاهش تا 16…