کد خبر: 122055 A

مدیرکل شیلات گلستان:

عملکرد اداره کل شیلات گلستان در ارزیابی انجام شده از سوی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری گلستان، در سال ۹۱ نسبت به سال قبل ارتقاء یافته است.

ایلنا - گرگان: مدیرکل شیلات گلستان گفت: عملکرد این اداره کل در ارزیابی انجام شده از سوی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری گلستان، در سال ۹۱ نسبت به سال قبل ارتقاء یافته است.
به گزارش ایلنا از گرگان، «علی اکبر پاسندی» افزود: در این ارزیابی، عملکرد شیلات در دو بخش عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرارگرفته و این اداره کل توانست از شاخص‌های عمومی ۴۵/۸۷۰ امتیاز و از شاخص‌های اختصاصی ۹۴/۹۴۲ امتیاز و از میانگین آن‌ها ۷/۹۰۶ امتیاز کسب نماید.
به گفته وی، عملکرد اداره کل شیلات گلستان نسبت به سال قبل به میزان۷/۱۳۲ امتیاز و معادل ۱۷ درصد بهبود داشته است.

پاسندی با بیان اینکه اداره کل شیلات گلستان در سال ۹۱ نسبت به سال قبل از حیثشاخص‌های عمومی ۷۸/۱۷ درصد افزایش امتیاز داشته است، تصریح کرد: این اداره کل توانسته در این بخش ۰۴/۸۷ درصد اهداف کلان دستگاه خود را محقق نماید.
وی خاطرنشان کرد: همچنین شیلات گلستان در بخش شاخص‌های اختصاصی نیز نسبت به سال قبل به میزان ۵۵/۱۵ درصد افزایش امتیاز داشته و ۲۹/۹۴ درصد اهداف کلان دستگاه در این بخش محقق شده است.
مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل شیلات گلستان نیز ضمن معرفی شاخص‌های عمومی و اختصاصی عنوان داشت: از محورهای هشتگانه شاخص‌های عمومی چهار محور از جمله عدالت استخدامی و نظام پرداخت،
ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح ساختار و تمرکززایی و توانمند سازی منابع انسانی به ۱۰۰ درصد اهداف برنامه خود رسیده است.
«تقی ریاحی» همچنین افزود: از محورهای شش گانه شاخص‌های اختصاصی چهارمحور شامل محور سرانه مصرف آبزیان، اشتغال زیربخش شیلات(صید و آبزیپروری)، تولید آبزیان پرورشی و تولید بچه ماهی جهت بازسازی ذخایر، ۱۰۰ درصد اهداف و برنامه سالانه دستگاه محقق شده است.

اشتغال شاخص نیروی انسانی عملکرد اداره امتیاز ارتقاء گلستان شیلات یافته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر