کد خبر: 122057 A

مدیر امور آب وفاضلاب منطقه گرگان خبر داد:

۱۶۲تغییر قطر و تغییر محل انشعاب، تعویض ۹۳انشعابات فرسوده، رفع ۱۵ حوادثخطوط انتقال، رفع ۲۴۹ حوادثشبکه توزیع، جابه جائی ۸۲ کنتور، رفع تعداد حوادث۲ هزار و ۵۵۰ انشعابات آب، رفع گیر و تست کنتور۱۲۶ موردو تعویض ۳۹۱ کنتور خراب از فعالیت های است که در این مدت انجام شده است.

گرگان - ایلنا: مدیر امور آب وفاضلاب منطقه گرگان از تبدیل ۱۴۴ فقره انشعاب غیر مجاز به مجاز خبر داد.

به گزارش ایلنا از گرگان، علیرضا عسگری اظهار داشت: تابستان امسال با اقدامات انجام شده کمبود یا قحطی آب در شهر گرگان نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: ۱۶۲ تغییر قطر و تغییر محل انشعاب، تعویض ۹۳انشعابات فرسوده، رفع ۱۵ حوادثخطوط انتقال، رفع ۲۴۹ حوادثشبکه توزیع، جابه جائی ۸۲ کنتور، رفع تعداد حوادث۲ هزار و ۵۵۰ انشعابات آب، رفع گیر و تست کنتور۱۲۶ موردو تعویض ۳۹۱ کنتور خراب از فعالیت‌هایی است که در این مدت انجام شده است.

عسگری با اشاره به اینکه ۱۶۷ کیلومتر شستشوی شبکه توزیع آب در شهر گرگان انجام شده است تصریح کرد: ۱۶ کیلومتر شستشوی خط انتقال، ۸۰۷ متر توسعه شبکه توزیع، اصلاح و بازسازی ۴۱۳ متر شبکه، حذف ۹۳۵ متر از شبکه‌های قدیمی، ویدئو متری دو حلقه چاه، بهسازی چاه‌ها از دیگر فعالیت‌هایی است که در حوزه آب شهرستان محقق شده است.

مدیر امور آب وفاضلاب منطقه گرگان از فروش یک هزار و ۷۰۰ انشعاب فاضلاب در طی این مدت خبر داد و ابراز داشت: شستشو و لایروبی ۲۱شبکه فاضلاب، هم سطح سازی ۹۰آدم رو‌ها، نصب یک هزار و ۵۱۴ سیفون فاضلاب عملکرد این امور در حوزه فاضلاب است.

به گفته وی احداثمخزن سرخنکلاته، اجرای ایستگاه پمپا‍ژگل‌ها، دیوارکشی مخزن محتشم، حفرچاه مسکن مهر، اجرای شبکه آبرسانی مسکن مهر سعدآباد، عملیات احداثمخزن وایستگاه پمپاژدرحال ساخت خرگوش تپه و انجام مطالعات فاز یک منابع تامین و شبکه توزیع آب جلین را از دیگربرنامه‌هایی برشمرد که در شش ماهه نخست سال جاری در شهرهای گرگان، سرخنکلاته و جلین برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان انجام شده است.

قطر مسکن مهر گرگان رفع امور توزیع آب مجاز تبدیل انشعاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر