کد خبر: 142606 A

در جلسه کارگروه تخصصی سیل، مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب استان گلستان نماینده اداره کل هواشناسی استان از پیش بینی نرمال بودن بارش‌ها در ماه‌های بهمن و اسفند توسط این اداره کل خبر داد.

در جلسه کارگروه تخصصی سیل، مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب استان گلستان نماینده اداره کل هوا‌شناسی استان از پیش بینی نرمال بودن بارش‌ها در ماه‌های بهمن و اسفند توسط این اداره کل خبر داد.
به گزارش ایلنا از گرگان، محمد رضا رحمان نیا گفت: با توجه به پیش بینی انجام شده اداره کل هوا‌شناسی استان گلستان که بارش در ماه‌های دی، بهمن و اسفند را نرمال نشان می‌داد ولی در دی ماه شاهد کاهش ۸۲.۵ درصد بارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بودیم.
نماینده اداره کل هوا‌شناسی در کارگروه تخصصی سیل، مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب استان گلستان تصریح کرد: با نگاه به بارش دی ماه شاید وضعیت نگران کننده بنظر برسد ولی با توجه به پیش بینی نرمال بودن بارش در سه ماه زمستان، امیدواریم کمبود بارش دی در دو ماه باقی مانده یعنی بهمن و اسفند جبران شود.
این کار‌شناس هوا‌شناسی وضعیت بارش در اسفند سال ۹۲ و ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۳ را طبق پیش بینی‌های هوا‌شناسی نرمال دانست.
رحمان نیا در پایان با اشاره به نرمال بودن میانگین دما در سه ماه دی، بهمن و اسفند افزود: انتظار می‌رود با توجه به پیش بینی انجام شده، میانگین دما در دوره‌های سه ماهه(دی، بهمن و اسفند) و(بهمن و اسفند۹۲ و فروردین ۹۳) در تمام نواحی استان گلستان از حالت نرمال برخوردار باشد.

آب و فاضلاب استان گلستان برق دی ماه زمستان سیل هواشناسی اسفند بارش نرمال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر