کد خبر: 164417 A

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد گلستان:

در سال ۹۲، تعداد ۱۳۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شد که این تعداد نسبت به عملکرد سال ۹۱، نشان دهنده رشد ۳۰ درصدی بود.

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد گلستان گفت: صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ۳۰ دزصد رشد داشته است.

به گزارش ایلنا از گرگان و به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان، محسن خالقی عبدالملکی اظهار داشت: در سال ۹۲، تعداد ۱۳۱ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شد که این تعداد نسبت به عملکرد سال ۹۱، نشان دهنده رشد ۳۰ درصدی بود.

وی افزود: عملکرد اداره نظارت بر اجرای استاندارد در سال گذشته همچنین از برنامه تعیین شده پیشی گرفت و به رشد ۱۵۱ درصدی نسبت به برنامه سال ۹۲ رسید.

رئیس اجرای استاندارد اظهار داشت: تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز در سال گذشته رشدی ۳۶ درصدی داشت و استاندارد گلستان با تمدید ۴۴۱ پروانه، از عملکرد سال ۹۱ فرا‌تر رفت.

خالقی در پایان تصریح کرد: برنامه استاندارد گلستان در سال ۹۳، صدور ۹۷ و تمدید ۴۳۴ پروانه می‌باشد که امید است با برنامه ریزی انجام شده، با موفقیت شاهد تحقق و پیشروی از آن باشیم.

استاندارد رشد روابط عمومی اداره صدور نظارت تمدید پروانه تعداد گلستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر