کد خبر: 205686 A

مدیر توزیع برق شهرستان آق قلا خبر داد؛

در تابستان امسال به‌منظور رفع ضعف ولتاژ و تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین این شهرستان تعداد ۱۰ دستگاه ترانس جدید به ظرفیت ۱۱۰۰ کیلو ولت آمپر نصب و ۳۶ دستگاه ترانس به ظرفیت مجموع ۲۴۲۵ کیلو ولت آمپر تقویت شد.

مدیر توزیع برق شهرستان آق قلاگفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری، ۲۰ کیلومتر شبکه توزیع برق در شهرستان آق قلا احداثشده است.

به گزارش ایلنا از گرگان، کریم ایمانیان گفت: در تابستان امسال بمنظور رفع ضعف ولتاژ و تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین این شهرستان تعداد ۱۰ دستگاه ترانس جدید به ظرفیت ۱۱۰۰ کیلو ولت آمپر نصب و ۳۶ دستگاه ترانس به ظرفیت مجموع ۲۴۲۵ کیلو ولت آمپر تقویت شد.

وی افزود: احداث۲۶۴۶ متر شبکه فشار متوسط، احداث۱۱۶۷ متر شبکه فشار ضعیف، ترمیم ۳۱۳۴ متر شبکه سرقتی و تعویض ۱۸ اصله پایه فرسوده از دیگر فعالیت های این مدیریت طی تابستان امسال بوده است.

وی در پایان گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری در شهرستان آق قلا ۱۴ دستگاه ترانس به ظرفیت ۱۳۰۰ کیلوولت آمپر، ۲۸۵۶ متر شبکه فشار متوسط و ۱۸ هزار متر شبکه فشار ضعیف نصب و احداثشده است.

برق شهرستان دستگاه توزیع شبکه ترانس ظرفیت قلا آمپر ولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر