کد خبر: 177764 A

استاندار گیلان:

افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری از اهداف گسترش روابط خارجی گیلان است.

استاندار گیلان در دیدار با مدیرکل کنسولی و رئیس نمایندگی های داخل کشور وزارت امورخارجه با اشاره به توانمندی های زیربنایی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی گیلان برای گسترش روابط خارجی با کشورهای مختلف بویژه استانهای جنوبی روسیه و کشور های آسیای میانه و قفقاز گفت: در گسترش این روابط بیشتر بر افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری تمرکز داریم.

به گزارش ایلنا از رشت، محمدعلی نجفی افزود: برهمین اساس یکی از راهبردهایی که در داخل استان پیگیری می شود بحثفعال کردن بخش خصوصی برای عهده داری این مسئولیت است.

وی گفت: همچنین برای جذب گردشگرعلاوه برفرهنگ سازی به شدت به دنبال تقویت زیرساخت های زیربنایی و ارتباطی هستیم.
نجفی همچنین با اشاره به اینکه روابط گیلان با کشورهای حاشیه ی دریای خزر پس از فرو پاشی شوروی سابق قوت گرفت افزود: متأسفانه پس از مدتی ارتباطات گیلان با استانهای جنوبی روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر، آسیای میانه و قفقاز کمرنگ شد که با اهداف ذکر شده به دنبال تقویت این روابط هستیم و از وزارت خارجه نیز می خواهیم در این زمینه یار و یاور ما باشد.

نماینده ی عالی دولت همچنین فعالیت های نمایندگی وزارت خارجه در گیلان را قابل قدر دانی عنوان و برحمایت از این نمایندگی و تقویت آن تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکی از مزایای مناطق آزاد امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید است گفت: از وزارت خارجه در خواست داریم تا مقدمات ورود بدون روادید گردشگران و سرمایه گذاران خارجی را به منطقه ی آزاد انزلی پس از سالها از استقرار این منطقه فراهم کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه یکی از مزیت های گیلان در راستای توسعه ی گردشگری و صادرات وجود منطقه ی آزاد انزلی است گفت: باتوجه به راهبردهای توسعه ی روابط خارجی گیلان، فراهم کردن امکان ورود سرمایه گذاران خارجی بدون اخذ روادید به منطقه ی آزاد انزلی بیشتر نیاز می شود.

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه نیز در این نشست از اعلام آمادگی این وزارت خانه برای فراهم کردن امکانات ورود بدون روادید برای گردشگران خارجی به منطقه ی آزاد انزلی خبرداد و افزود: گیلان به لحاظ ارتباطات خارجی دارای جایگاه بالا در وزارت امورخارجه است.

سید حسین میر فخار گفت: موقعیت جغرافیایی گیلان، راه اندازی خط ریلی، وجود منطقه ی آزاد انزلی، زیرساخت های زمینی و هوایی، داشتن بنادر فعال و فرهنگ بالای مردم گیلان از توانمندی های استان برای گسترش روابط خارجی است.

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه همچنین از استاندار گیلان به منظور همکاری مثبت و سازنده با وزارت خارجه و حمایت از نمایندگی این وزارتخانه در گیلان قدردانی کرد.

بخش خصوصی دریای خزر دولت روسیه سرمایه گذاران قفقاز گردشگری مناطق آزاد وزارت امور خارجه وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر