کد خبر: 181868 A

شهردار فومن؛

باید در مسیری حرکت نمائیم که از حرمت و آبروی افرادی که به شهر و شهروندان خدمت می نمایند پاسداری کنیم.

هوشنگ عباسقلی زاده شهردار فومن، با رفتگران و کارگران عمران پرتلاش شهرداری فومن دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش ایلنا از فومن، شهردار فومن با اشاره به اینکه خدمت به کارگران شهرداری یک عبادت است گفت: همچنان که در فرهنگ ما انجام وظیفه و دلسوزی تأکید شده است، رفتگران و کارگرانی که در راستای اعتلای شهر در انجام کارهای محوله درست عمل کنند دارای احترام و تکریم بیشتری هستند.


عباسقلی زاده افزود: باید در مسیری حرکت نمائیم که از حرمت و آبروی افرادی که به شهر و شهروندان خدمت می نمایند پاسداری کنیم.


شهردار فومن همچنین خیابانها وکوچه های سطح شهر را آینه تمام نمای شخصیت رفتگران دانست و گفت: بایستی در تنظیف و پاکسازی آن کوشا باشیم.


وی در ادامه پرداخت حق و حقوق رفتگران را در قبال انجام وظایف مطلوب مهم عنوان کرد و اظهار داشت: نگهداری از اموال شهرداری از وظایف مهم رفتگران می باشد.

حقوق شهرداری کارگران شهروندان شهردار خدمت فومن عبادت افرادی رفتگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر