کد خبر: 181876 A

دوره مربیگری توجیهی مدارس فوتبال(GRASS ROOTS) به مدت ۳ روز زیر نظر مدرس آکادمی ملی فوتبال حمید رجبی نیا در شهرستان رشت برگزار شد.

دوره مربیگری توجیهی مدارس فوتبال(GRASS ROOTS) به مدت ۳ روز زیر نظر مدرس آکادمی ملی فوتبال حمید رجبی نیا در شهرستان رشت برگزار شد.


به گزارش ایلنا از رشت، بعد از ارزیابی شرکت کنندگان اسامی آنان به تهران جهت صدور گواهینامه ارسال شد و طبق بخشنامه آکادمی ملی فوتبال این نفرات مجوز فعالیت به عنوان مربی در مدارس فوتبال را کسب کردند.


بنابراین گزارش؛ ابوذر اله بخشی، مصطفی مومن نیا، احمد بلوکی، حمید فتحی نژاد، هادی جهانی، جلیل حبیبی، ولی قربانپور، وحید آقاجانی، محمد کریم پناه، محمد عبدالمحمدی، سهیل میر مسعودی، محس میر حامدی، حسین تلقینی، بیژن حسینی، میر ابراهیم میر جاوید کار، رضا صفر خواه، هادی نظر پاک، علی فرخند، علی سخاوتی، محمد صادق رفیعی، علی سیاری، اکبر آب سالان، رقیه فلکی، عزیزه سلیمانی، فاطمه میرات از افرادی بودند که در این دوره شرکت کردند.

فوتبال ملی برگزاری آکادمی مدارس حمید رشت مربیگری توجیهی میر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر