کد خبر: 182611 A

از صبح روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه؛

مرحله ششم از نوبت آب گذاری کانالهای چپ و راست سد انحرافی سنگر و تونل فومنات از صبح روز پنجشنبه ۱۲تیرماه آغاز و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

با اعلام کمیته منابع ومصارف آب استان گیلان، ششمین مرحله از نوبت بندی آب کشاورزی ازساعت۸ صبح روز پنجشنبه ۱۲تیرماه، آب گذاری کانالهای چپ و راست سد انحرافی سنگر و تونل فومنات آغاز می شود.

به گزارش ایلنا از رشت و بنا بر اعلام کمیته منابع و مصارف آب استان، مرحله ششم از نوبت آب گذاری کانالهای چپ و راست سد انحرافی سنگر و تونل فومنات از صبح روز پنجشنبه ۱۲تیرماه آغاز و به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

این کمیته اظهار داشت: با توجه به بارش های حاصل در روزهای اخیر، قطع آب گذاری در کانالهای چپ و راست سد انحرافی سنگرتا ساعت۸ صبح روز پنجشنبه ۱۲تیرماه ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است بر اساس آخرین گزارش سازمان جهاد کشاورزی گیلان تا کنون بالغ بر ۱۸ درصد ظهور خوشه و افزون بر ۶۰ درصد از اراضی شالیزارهای گیلان در مرحله زایشی قرار دارند


استان گیلان جهاد کشاورزی کشاورزی صبح آب مرحله گذاری پنجشنبه ششمین سد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر