کد خبر: 195923 A

مدیر عامل شهرک‌های صنعتی گیلان؛

صنایع کوچک می تواند به عنوان اقمار صنایع بزرگ نقش بسزایی در تحول صنعتی ایفاء نماید.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان گفت: صنایع کوچک می‌تواند به عنوان اقمار صنایع بزرگ نقش بسزایی در تحول صنعتی ایفاء نماید.

به گزارش ایلنا از رشت، طهمورثلاهوتی اشکوری گفت: چند وقتی بود که حوزه صنعت مغفول واقع شده بود اما این روز‌ها بواسطه بسته خروج از رکود تورمی، نگاه‌ها به این سمت معطوف شده است و همه به این اجماع رسیدند که خداحافظی رکود از کشور و ایجاد اشتغال منوط به گسترش فعالیت واحدهای صنعتی است.

وی در ادامه افزود: همایش ۵۰ سال تلاش نشان داد که فضا و بستر مناسبی برای رشد و ارتقاء صنایع کوچک پیش روی صنعتگران است و صنایع کوچک اگر به نحو گسترده‌ای رشد یابند، محیط رقابتی و مناسبی بوجود می‌آورند که در پرتو آن کارایی اقتصادی افزایش می‌یابد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان بیان داشت: کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و نا‌برابری در توزیع ثروت از طریق گسترش صنایع کوچک عملی است و صنایع بزرگ نشان داده است که به دلیل فشار زیاد بر مناسبات و امکانات اجتماعی - اقتصادی منطقه، تعادل را به هم زده است، در حالیکه صنایع کوچک با انطباق با مقتضیات محیط اطراف خود موفقیت بیشتری در توسعه مناطق داشته است.

وی در پایان اشاره کرد: از آنجا که سازماندهی تولید در صنایع کوچک گسترده نیست و در عین حال نیروی کار ماهر در آن اشتغال دارد، قابلیت جذب و بومی کردن تکنولوژی بسیار بالا است.

اشتغال ایجاد اشتغال ثروت رشد صنایع کوچک صنعت نیروی کار هیئت مدیره صنعتی صنایع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر