کد خبر: 205639 A

از طرف ستاد اقامه نماز گیلان؛

شرکت برق منطقه‌ای گیلان از طرف دستگاه ستاد اقامه نماز، شایسه تقدیر ویژه شد.

طبق ارزیابی هیئت داوران ستاد اقامه نماز استان گیلان، شرکت برق منطقه‌ای گیلان به عنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه انتخاب شد.

به گزارش ایلنا از رشت، طبق ارزیابی هیات داوران ستاد اقامه نماز استان گیلان از عملکرد شورای اقامه نماز شرکت برق منطقه‌ای گیلان در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در سال ۹۲، شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان با کسب ۱۸۰ امتیاز در معیار مدیریت، ۱۷۰ امتیاز در معیار خط مشی و راهبرد، ۹۰ امتیاز در معیار مدیریت منابع انسانی، ۱۶۰ امتیاز در معیار همکاری‌ها و منابع و ۳۴۰ امتیاز در معیار نتایج کلیدی و در مجموع با کسب ۹۴۰ امتیاز و ۹۴ درصد موفقیت به عنواندستگاه شایسته تقدیر ویژه در سال ۹۲ انتخاب شد.

بر اساس ارزیابی هیئت داوران ستاد اقامه نماز استان گیلان، امتیاز شرکت برق منطقه‌ای گیلان در سال ۹۰، با کسب۸۳۱ امتیاز شایسته تقدیر و در سال ۹۱ با کسب ۸۴۷ امتیاز به عنواندستگاه شایسته تقدیر انتخاب شد.

این دستگاه در سال ۹۲ با ۹۳ امتیاز افزایش، امتیاز ۹۴۰ را به دست آورد و به عنواندستگاه شایسته تقدیر ویژه انتخاب شد.

ستاد اقامه نماز استان گیلان بر اساس درصد امتیاز کسب شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان، ۵ عنوان، شایسته توبیخ، قابل تذکر، قابل قبول، شایسته تقدیر و شایسته تقدیر ویژه را برای دستگاه‌ها در نظر می‌گیرد.

استان گیلان برق دستگاه های اجرایی استان شرکت نماز ستاد منطقه گیلان امتیاز اقامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر