کد خبر: 208742 A

معاون برنامه‌ریزی استاندار گیلان:

سرشماری عمومی کشاورزی در استان گیلان از پنج مهر تا ۱۸ آبان اجرا می‌شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان گفت: اجرای سرشماری کشاورزی در استان گیلان توسط ۶۵۴ نفر انجام می شود که از این تعداد ۳۲۳ نفر آمارگیر و بومی شهرستان ها هستند.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد حسین اصغریان اظهار کرد: این مأموران با لباس فرم، تبلت و کارت شناسایی رسمی مرکز آمار ایران به روستاها و شهرها مراجعه می کنند.

وی افزود: تهیه چارچوب آماری برای طرح‌های نمونه گیری بین سرشماری ها و تهیه اطلاعات ساختاری و پایه ای از بخش کشاورزی که در سطوح جغرافیایی کوچک آبادی ها از مهمترین هدف های اجرای سرشماری است و براساس اطلاعات این سرشماری امکان برنامه ریزی متناسب با توانمندی های آبادی ها و شهرستان ها فراهم خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: در این سرشماری عمومی کشاورزی با شمارش تمام واحدهای تولیدی کشاورزی و اطلاعات همه آنها ثبت می شود و مأموران آموزش دیده سرشماری با بهره برداران کشاورزی مصاحبه و اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کنند.

سرشماری عمومی کشاورزی در استان گیلان از پنج مهر تا ۱۸ آبان اجرا می‌شود.

استان گیلان بخش کشاورزی کشاورزی مرکز آمار ایران مصاحبه معاون برنامه گیلان استاندار سرشماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر