کد خبر: 216791 A

کارشناس تعاون روستایی گیلان:

اختصاص فضای خانه‌ها به کارخانه‌ها در واقع همان دورکاری صنعتی یا کار در منزل است.

کار‌شناس تعاون روستایی گیلان گفت: دورکاری صنعتی و ساماندهی مشاغل خانگی، موجب تضمین رشد و پایداری بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، سهیلا طعامی، با اشاره به اینکه مشاغل یا کسب و کار خانگی شامل هر کسب و کاری است که در محل سکونت با استفاده از امکانات و وسائل راه‌اندازی می‌شود و ضمن تولید کالا و یا خدمت، ایجاد ارزش می‌کند، گفت: با توجه دقیق به این تعریف و مقایسه آن با تعریف کسب و کار، به راحتی می‌توان این نکته را یافت که در این تعریف، مکان تولید و ایجاد ارزش افزوده به درون خانه‌ها وارد شده است یعنی قبلاً همین تولیدات یا در کارخانجات و محیط‌های تولیدات انجام می‌شده و یا قرار بر این بوده که انجام شود.

وی اضافه کرد: ‌ اینکه سیاستگذاران و تئوریسین‌های بازار کار در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان فضای داخل خانه‌ها را به فضای کارخانه‌ای و تولید تبدیل کرد، انسان را به تفکر وامی‌دارد که این تصمیم چه مشکلی را می‌تواند در بازار کسب و کار حل کند. با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دریافت که در واقع اختصاص فضای خانه‌ها به کارخانه‌ها در واقع‌‌ همان دورکاری صنعتی است که امروزه قرار است با تأکید بر حفظ بنیان‌های خانواده با استفاده از آن به کسب مزیت رقابتی از طریق کاهش هزینه‌های ثابت و متغیر تولید دست یافت.

طعامی ادامه داد: ایجاد و انتقال بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات به درون خانه‌ها می‌تواند ضمن کاهش دادن هزینه‌های ثابت اولیه، جهت عملی ساختن طرح و ایده‌های کارآفرینی جدید به رشد و پایداری فرصت‌های شغلی در فضای کسب و کار نیز کمک شایانی کند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه وقتی به روایت آمار‌ها مشاهده می‌شود که بسیاری از جوانان جویای کار، صاحبان فکر و ایده‌های جدیدی هستند که صرفاً ترس از عدم پوشش هزینه‌های سربار و یا انتظار دستیابی سریع به حاشیه سود مورد انتظار به عنوان مانعی برای ورود مشتاقانه آن‌ها به فضای کسب و کار تلقی می‌شود، روی آوردن به دورکاری صنعتی می‌تواند راهکاری کارگشا و انگیزاننده باشد.

وی تصریح کرد: در واقع دورکاری صنعتی یا‌‌ همان روی آوردن به حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی ضمن تضمین رشد و پایداری بنگاه‌های اقتصادی، توان انعطاف‌پذیری و سازگاری لازم را در فرایند کوچک سازی و بزرگ سازی به راحتی در اختیار مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد بدون اینکه کاهشی در بهره‌وری و توان منابع انسانی از خود به جای گذارد. بر عکس اینکه این ابزار به راحتی می‌تواند به تشویق در مشارکت بیشتر جوانان جویای کار و کارفرمایان جهت حل مشکل کسب و کار و بیکاری بینجامد. بنابراین طرح حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی در واقع‌‌ همان دورکاری صنعتی است که می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در جهت کسب مزیت رقابتی از طریق کاهش هزینه‌های ثابت و متغیر باشد و همچنین می‌تواند با ایجاد انگیزه‌ای که با کاهش هزینه‌ها ایجاد می‌کند تمایل بیشتری برای کارآفرینان و صاحبان ایده‌های جدید جهت ورود به فضای کسب و کارهای جدید ایجاد کند.

طعامی افزود: به طور کلی این طرح با کاهش بسیاری از هزینه‌ها می‌تواند ضمن پایداری و رشد بنگاه‌ها به توسعه فرصت‌های شغلی و پایداری مشاغل موجود کمک شایان توجهی کند.

بازار کار بهره وری بیکاری پوشش خانواده رشد کاهش هزینه کسب و کار مشکلات بنگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر