کد خبر: 219119 A

تیم نظارتی، حداقل یکبار در هفته از برداشت‌های شن و ماسه رودخانه‌ای و کوهی در رودبار بازدید می‌کنند.

یک تیم نظارت بر شن و ماسه جهت جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز در شهرستان رودبارتشکیل شد.

به گزارش ایلنا از رودبار، به جهت تعدد واحدهای برداشت شن و ماسه در رودبار و پایش و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز به پیشنهاد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار به ریاست دادگستری و رئیس حفظ حقوق بیت المال و حفاظت از امور اراضی مبنی بر تشکیل تیم نظارت بر برداشت شن وماسه با حضور اعضای مذکور مطرح و مورد موافقت واقع شد.

این تیم با حضور نمایندگان اداراتی همچون دادستانی، فرمانداری، نیروی انتظامی، صنعت معدن و تجارت، آب منطقه‌ای و منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به دبیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار تشکیل و جهت نظارت حداقل یکبار در هفته بازدید از برداشت‌های شن و ماسه رودخانه‌ای و کوهی انجام و پس از بررسی مجوز‌ها و ضوابط در صورت مشاهده تخلف ضمن جلوگیری از ادامه کار صورتجلسه تخلف تنظیم و به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

جهاد کشاورزی حفاظت محیط زیست حقوق صنعت معدن و تجارت منابع طبیعی نیروی انتظامی تیم رودبار شن ماسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر