کد خبر: 232026 A

به مناسبت روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات(۱۹ آذر ماه مصادف با ۱۰ دسامبر) فعالیت سیرک در استان گیلان ممنوع است.

فعالیت سیرک در استان گیلان ممنوع است.

به گزارشایلنا وبه نقل از روابط عمومی محیط زیست گیلان، سیرک جایی است که آزار حیوانات در آن بطور علنی و به اصطلاح با مجوز انجام می گیرد تا به سوداگری صاحبان سیرک جامه عمل بپوشاند.

با توجه به در نظر گرفتن رفتارهای بی رحمانه ای که در این سیرک ها بر حیوانات مترتب می شود، این اداره کل به مناسبت روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات(۱۹ آذر ماه مصادف با ۱۰ دسامبر) به فعالین این حوزه اخطار می کند تا با دست شستن از آزار و اذیت حیوانات، به سوی حمایت از گونه های ارزشمند جانوری گام برداشته و از عموم مردم طبیعت دوست گیلان، تقاضا دارد تا به نوبه خود با تحریم این گونه فعالیتها، زمینه را برای حفظ حقوق حیوانات فراهم آورند.

آزار و اذیت استان گیلان حقوق روابط عمومی طبیعت محیط زیست گیلان فعالیت ممنوع سیرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر