کد خبر: 232044 A

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان:

اجرای سدهای لاستیکی به عنوان تبصره دائمی بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد / مطالعات ۷ سد لاستیکی دیگر در شرق و غرب استان گیلان به پایان رسیده است.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان با بیان این که اجرای سدهای لاستیکی به عنوان تبصره دائمی بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، گفت: با تصویب این تبصره، ۸۵ درصد از اعتبارات اجرای سدهای لاستیکی از سوی دولت و ۱۵ درصد باقیمانده توسط مردم تأمین خواهد شد.

به گزارش ایلنا، آقا بیگی امروز در جلسه آب منطقه ای استان گیلان گفت: برای اولین بار اجرای سدهای لاستیکی به عنوان تبصره دائمی بودجه در مجلس تصویب شد.

وی افزود: با تصویب این تبصره ۸۵ درصد از اعتبارات اجرای سدهای لاستیکی از سوی دولت و ۱۵ درصد باقیمانده توسط مردم تأمین خواهد شد که در مناطق محروم سهم مردم نیز از جانب دولت تأمین می شود.

آقابیگی با اشاره به اینکه در حال حاضر احداث۱۱ سد لاستیکی در دستور کار آب منطقه ای گیلان قرار دارد، ادامه داد: این مصوبه مجلس شورای اسلامی خبر خوشآیندی در راستای تسریع در عملیات اجرایی سدهای لاستیکی در استان گیلان است.

وی افزود: در حال حاضر ۳ سد لاستیکی پهلوان بست بر روی رودخانه شلمانرود در منطقه کومله شهرستان لنگرود، دهنه سر بر روی رودخانه حاجعلی جوب و انبار سر بر روی رودخانه سید علی اکبری بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه در مرحله اجرایی و احداثقرار دارند. ضمن اینکه سد لاستیکی فخرآباد در منطقه لشت نشاء شهرستان رشت نیز در مرحله تجهیز کارگاه است.

مهندس آقابیگی با اشاره به اینکه مطالعات ۷ سد لاستیکی دیگر در شرق و غرب استان گیلان به پایان رسیده گفت: سدهای لاستیکی گالش کلام، اطاقور و رادار کومله در لنگرود، باغبانان و رودبارچیره در فومن، پلنگ ور صومعه سرا و خالکایی ماسال آماده شروع عملیات اجرایی هستند که پس از اخذ مجوزهای لازم عملیات احداثاین سدها آغاز خواهد شد

وی افزود: بهره برداری از این سدها می تواند تأثیر بسزایی در کشاورزی استان داشته باشد.

وی در ارتباط با خصوصیات و کارایی سدهای لاستیکی گفت: بخاطر عدم وجود مخازن ذخیره آب در میانه دشت و تراز پست اراضی واقع در نواحی نزدیک به تالاب و دریا، امکان تنظیم جریان از طریق احداثسازه های ذخیره آب و سدهای تنظیمی بسیار سخت و هزینه بر بوده، ضمن اینکه شیب بسیارکم اراضی ساحلی و همچنین جزر و مد دریا خطر ورود آب شور را به این اراضی فراهم می کند. به همین جهت با بررسی های انجام شده سیستمی که بتواند با جمع آوری آب در بستر رودخانه ها و تقویت سفره سطحی آب زیرزمینی از ورود آبشور دریا جلوگیری کرده و هیچگونه رسوبی نیز در آن جمع و در مواقع سیلابی نیز باعثآبگرفتگی مناطق مسکونی نگردد، احداثسد لاستیکی است.

استان گیلان بودجه تالاب دولت کشاورزی مجلس شورای اسلامی مد آب سدهای لاستیکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر