کد خبر: 234856 A

یک واحد صنعتی در رشت تا زمان رفع کامل آلودگی حق فعالیت نداشته و در صورت فعالیت نسبت به تعطیلی آن با هماهنگی مرجع قضایی اقدام خواهد شد.

یک واحد صنعتی در شهرستان شفت به علت عدم رعایت موازین محیط زیستی اخطاریه منع فعالیت دریافت کرد.

به گزارش ایلنا، در پی شکایت ساکنین مجاور این واحد صنعتی و پایش کار‌شناسان محیط زیست برای این واحد، اخطاریه منع فعالیت صادر شد.

علی فرهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت، ضمن اعلام این خبر گفت: این واحد صنعتی حدود دو ماه قبل توسط کار‌شناسان بازدید و به علت ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای ساکنین مجاور اخطاریه رفع آلودگی دریافت کرده بود که متاسفانه به دلیل عدم تمکین نسبت به اخطاریه، مجددا اخطاریه منع فعالیت برای آن صادر شد.

وی اضافه کرد: این واحد تا زمان رفع کامل آلودگی حق فعالیت نداشته و در صورت فعالیت نسبت به تعطیلی آن با هماهنگی مرجع قضایی اقدام خواهد شد.

آلودگی صوتی حفاظت محیط زیست محیط زیست گیلان واحد صنعتی فعالیت منع آلودگی اخطاریه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر