کد خبر: 238966 A

در لنگرود برگزار شد:

اولین جلسه کارگاه آموزشی جشنواره الگوهای برترتدریس در لنگرود برگزار شد.

کارگاه آموزشی الگوهای برتر تدریس با استقبال خوب معلمان مقطع ابتدایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لنگرود، نور موسوی به تدریس و بیان چگونگی فعالیت های جشنواره تدریس ودرس پژوهی پرداخت.

وی افزود: در این کارگاه شرکت کنندگان به بیان پرسش و پاسخ در خصوص جشنواره ی تدریس سال های گذشته پرداختند.

جلسه ی دوم این کارگاه با رویکرد نقد فیلم های جشنواره ی تدریس سالهای گذشته و فیلم نفر اول در جشنواره الگوهای برترتدریس استان گیلان به زودی برگزار خواهد شد.

استان گیلان پرسش و پاسخ نقد فیلم برگزار جلسه جشنواره آموزشی کارگاه الگوهای برترتدریس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر