کد خبر: 238980 A

توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت:

این کارگاه آموزشی ۲۵ دی ماه سال جاری در سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان واقع در کمربندی شهید بهشتی برگزار می شود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اولین کارگاه آموزشی راهنمای سرمایه گذاری را با هدف بررسی چالش ها و
بیان راهکارهای موفق در سرمایه گذاری برگزار می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، محمد آراسته از برگزاری اولین کارگاه آموزشی رایگان راهنمای سرمایه گذاری در
رشت خبر داد و افزود: این کارگاه آموزشی با هدف بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای موفق در سرمایه گذاری
تولیدی برگزار می شود.
وی با تأکید بر ایجاد زمینه های لازم در امر آموزش های پایه ای به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در استان گفت:
افزایش و ارتقاء سطح دانش و مهارت واحدهای تولیدی و تجاری یکی از اصول بنیادین برای تقویت نظام تولیدی کشور است.

رئیس اداره طرح ها و برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن گیلانبا اشاره بر ایجاد فضای خلاقیت و نوآوری در توسعه

ساختار علم و فناوری گفت: نیل به این امر مستلزم استحکام بخشیدن و تقویت فعالیت های آموزشی و پژوهشی
است.
آراسته خاطرنشان کرد: در این راستا اولین کارگاه آموزشی راهنمای سرمایه گذاری در صنایع تولیدی و خدماتی با
هدف ارتقاء و تقویت سطح آگاهی ها و اطلاعات سرمایه گذاران و بیان راهکارهای رفع چالش های سرمایه گذاری در استان برگزار می شود.
وی تصریح کرد: آقایان اکبر خداپرست حقی دکترای علوم مهندسی، افشین فیروزمنش کارشناس ارشد حقوق و
خانم مائده رشیدی کارشناس ارشد نساجی از اساتید این کارگاه آموزشی هستند.

رئیس اداره طرح ها و برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان خاطر نشان کرد: علاقه مندان جهت شرکت در این کارگاه آموزشی می توانند اطلاعات خود شامل نام شرکت و نوع تولید، نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان

و شماره تماس خود را حد اکثر تا ۲۰ دی به آدرس الکترونیکیamoozesh. pazhoohesh. s. m. t @ gmail. comو

یا به شماره نمابر ۳۳۳۲۵۷۹۶ ارسال و یا به واحد آموزش سازمان مذکور مراجعه نمایند. این کارگاه آموزشی ۲۵ دی ماه سال جاری در سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان واقع در کمربندی شهیدبهشتی برگزار می شود.

حقوق دی ماه سازمان صنعت معدن سازمان صنعت معدن و تجارت سرمایه گذاران سرمایه گذاری شهید بهشتی صنعت معدن و تجارت علم و فناوری نساجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر