کد خبر: 327070 A

سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری:

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: دستگاه های اجرایی مکلف به برگزاری دوره های آموزش رانندگی برای کارکنان و رانندگان مجموعه خود هستند.

به گزارش ایلنا، یونس رنجکش در جلسه کمیته ترویج، تبلیغ و آموزش و ترافیک استان گیلان اظهار داشت: براساس مصوبه کمیته ترویج، تبلیغ و آموزش و ترافیک استان کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به برگزاری دوره های آموزش رانندگی برای کارکنان و رانندگان مجموعه خود هستند.

وی با بیان اینکه این آموزش ها با هماهنگی پلیس را هور استان برگزار خواهد شد، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی می بایست با برنامه ریزی و ارائه فهرست کارکنان و رانندگان مجموعه تحت امر خود به پلیس راهور زمینه های آموزش این افراد را در خصوص فرهنگ ترافیک و رانندگی فراهم کنند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به نقش آموزش در زندگی اجتماعی برگزاری این دوره ها می تواند نقش مهمی در کسب آخرین اطلاعات و یافته ها در حوزه فرهنگ رانندگی و قوانین جاری داشته باشد.

به گفته دبیر کمیته ترویج ، تبلیغ و آموزش و ترافیک استان گیلان، عمده ترین مشکلات اجتماعی ناشی از معضلات بار ترافیکی و همچنین رانندگی، نبود فرهنگ صحیح  و اطلاعات کافی از قوانین است که در این زمینه می بایست فرهنگ سازی ها با آموزش های مداوم انجام شود.

رنجکش ادامه داد: ترویج فرهنگ صحیح در زمینه رانندگی می بایست از دوران کودکی و نوجوانی با آموزش های مستمر انجام و از این طریق ضمن فراهم سازی بسترهای مناسب  در بزرگسالی این افراد زمینه های کنترل غیر مستقیم نیز در رابطه با رفتارهای پر خطر رانندگی و عدم رعایت قوانین را فراهم کرد.

در این جلسه آموزش مربیان و مدیران مهد های کودک، اجرای طرح های ویژه آموزش ترافیک در منطقه آزاد اقتصادی و تجاری بندر انزلی نیز تصویب رسید.

اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور دستگاه های اجرایی دولت فرهنگ سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر